Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Paprotna 14 51-117 Wrocław 

tel. 71-372-13-06, 71-327-30-00 fax 71-327-30 09,  email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

*

Państwowy monitoring środowiska (PMŚ) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

Programy monitoringu środowiska realizowane na terenie województwa dolnośląskiego:

Program monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2013-2015 – Aneks nr 2 

Program monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2013-2015 – Aneks nr 1 

Program monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2013-2015

Źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/monitoring-srodowiska/system-pms/programy-monitoringu-srodowiska/

*

WIOŚ we Wrocławiu corocznie sporządza rozszerzone oceny jakości powietrza wraz ze szczegółowymi zestawieniami danych statystycznych dla poszczególnych zanieczyszczeń:

Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku

Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2014 roku

Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 roku

Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2012 roku

Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2011 roku

Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2010 roku

*

Głównym celem sporządzenia oceny stanu wód powierzchniowych jest dostarczenie wiedzy o stanie/potencjale ekologicznym i stanie chemicznym wód powierzchniowych, niezbędnej do gospodarowania wodami w dorzeczach, podejmowania działań na rzecz poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem.

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2014

Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w JCWP – ocena za 2014 r. – województwo dolnośląskie

Zestawienie tabelaryczne klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w JCWP monitoringu obszarów chronionych – ocena za 2014 r. – województwo dolnośląskie

*

Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych na terenie województwa dolnośląskiego prowadzone są przez WIOŚ we Wrocławiu w ramach monitoringu regionalnego, uzupełniającego pomiary prowadzone w skali kraju przez PIG (na zlecenie GIOŚ).

Roczne oceny jakości wód podziemnych:

Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2015

Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2014

Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2013

Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2012

Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2011

Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2010

***

Oceny jakości gleb w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych zamieszczono w:

Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb województwa dolnośląskiego w 2015 roku – obszary bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami

Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb województwa dolnośląskiego w 2014 roku – obszary bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami

Mapy do oceny za 2014 rok

Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb województwa dolnośląskiego w 2013 roku – obszary bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami

Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb województwa dolnośląskiego w 2012 roku – obszary bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami

Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb województwa dolnośląskiego w 2011 roku – obszary bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami

Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb województwa dolnośląskiego w 2010 roku – obszary bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami

 

Źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/monitoring-srodowiska/

*

Raporty o stanie środowiska

Informacje o stanie czystości poszczególnych elementów środowiska na terenie województwa dolnośląskiego są corocznie publikowane w raportach. 

Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim  w 2014 roku (wersja spakowana do pobrania)

Stan środowiska Dolnego Śląska (wersja spakowana do pobrania)

Źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/publikacje/raporty-o-stanie-srodowiska/

***

zebrał: Roman Andrzej Śniady, 23/06/2016 r. Wrocław

fotografia: R.A.Ś. (+)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ