Legnicki biskup – senior uhonorowany

b. Cichy.jpg

Civitas Christiana

13 września w Katowicach zostanie wręczona XLIII Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia. W tym roku nagrodzeni zostali: ks. bp Stefan Cichy, Henryk Jan Bator oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem.

Szczególnie ważne dla Dolnego Śląska jest dostrzeżenie i nagrodzenie osoby ks. bpa Cichego, ordynariusza diecezji legnickiej w latach 2005-2014, obecnie biskupa-seniora. Nagrodę przyznano „za wieloletnią, ofiarną posługę Kościołowi i społeczeństwu na Górnym i Dolnym Śląsku, za umiłowanie liturgii oraz formację pokoleń kapłanów i wiernych świeckich w jej pięknym i głębokim przeżywaniu, za działalność naukową, popularyzatorską i społeczną w duchu Soboru Watykańskiego II i śląskiego etosu”.

Biskup Cichy swoją posługą przez wiele lat związany był także z Górnym Śląskiem. Pełnił m.in. funkcję Rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W latach 1998-2005 był biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej.

Nagroda im. Ligonia przyznawana jest od 1963 r. Otrzymują ją osoby i instytucje wybitnie zasłużone dla Śląska. W przypadku bpa Cichego zasługi obejmują zarówno Górny, jak i Dolny Śląsk.

Komunikat Kapituły

M.Z.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ