Wzgórze Partyzantów będzie wizytówką Wrocławia

commons.wikipedia.org

Retropol przegrał sprawę w Sądzie Apelacyjnym z Gminą Wrocław. Wzgórze Partyzantów wraca do Miasta. Po trzech latach sporów sądowych sędzia Małgorzata Lamparska oddaliła apelację spółki Retropol, która 27 lat temu przejęła Wzgórze Partyzantów z przyległym terenem i Redutą w użytkowanie wieczyste.

Miasto zawarło taką umowę, która zwalniała Retropol z płacenia podatków. W międzyczasie kilkakrotnie zmieniał się jej zarząd. W 1996 roku Wzgórze Partyzantów zasłynęło z akcji policyjnej. W nocy, do Reduty wpadło 30 uzbrojonych i zamaskowanych – jak się później okazało – antyterrorystów. Większość gości znała się. Tutaj świat przestępczy przenikał się ze sportowym i policyjnym. Sprawa do dzisiaj nie jest wyjaśniona. Po tym zdarzeniu stali bywalcy zmienili lokal. Reduta, tak jak całe Wzgórze z roku na rok niszczało. Doszło do tego, że ostatni restauratorzy uciekli, kiedy konsumentom zaczął spadać tynk do talerzy.

Jak mówiła sędzia Małgorzata Lamparska

Użytkownik wieczysty nie wywiązał się z obowiązku utrzymania Wzgórza w należytym stanie. Doszło do naruszeń obowiązków umownych i ustawowych obciążających użytkownika wieczystego, czyli nie zrealizowano celu umowy.

Lech Filipiak z Departamentu i Nieruchomości UM

Z wyroku jesteśmy bardzo zadowoleni, są już pewne plany

źródło: tvpwroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ