78 lat temu powstał Związek Walki Zbrojnej – siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego

foto: Topory, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

W dniu 13 listopada 1939 roku, a więc 78 lat temu, powołano Związek Walki Zbrojnej.

Jeszcze pod koniec września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski – organizacja konspiracyjna, mająca na celu prowadzenie walki wyzwoleńczej, odbudowanie armii i ustanowienie tymczasowej władzy. Na czele SZP stanął gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Organizacja uznała rząd RP na uchodźstwie i uzyskała poparcie przedwojennych stronnictw opozycyjnych. Mimo wszystko Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski uznał, że SZP ma zbyt sanacyjny charakter i rozwiązał ją.

Na miejsce SZP w listopadzie 1939 roku powołano Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), ściśle podporządkowany Sikorskiemu. Organizacja miała charakter zbrojny. Na Komendanta Głównego wyznaczono gen. Kazimierza Sosnkowskiego, który przebywał w Paryżu i sprawował dowodzenie za pomocą instrukcji przysyłanych do kraju przez emisariuszy.

Ziemie polskie podzielono na dwie części – okupację niemiecką (pod dowództwem płk. Stefana Roweckiego ps. „Grot”) i sowiecką (pod dowództwem wspomnianego gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza); w części zagarniętej przez Sowietów ZWZ nigdy na dobrą sprawę się nie rozwinął. Po klęsce Francji „Grot” został głównym komendantem i de facto kierownikiem Polskiego Państwa Podziemnego. W lutym 1942 roku ZWZ przemianowano na Armię Krajową.

RS

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ