Wrocław jest przygotowany na zimę

CC0 Creative Commons

Wrocławscy drogowcy zapewniają, że są już w gotowości na nadejście zimy i opadów śniegu. W sezonie zimowy 2017/2018 o stan ulic będzie dbało: 45 pługosyparek jezdniowych, 24 pługosyparek chodnikowych i 5 samochodów. 

Sezon zimowy 2017/2018 rozpocznie się 1 listopada 2017 r. i potrwa do 31 marca 2018 r. Planowym zimowym oczyszczaniem objęte jest 1 081 km dróg, w tym w standardzie II podwyższonym (drogi krajowe nr 5, 94 i 98) – 101 km i w standardzie II – 980 km.

Utrzymaniem zimowym w standardzie II podwyższonym objęte są drogi krajowe: nr 5,  nr 94 oraz nr 98:

 • przebieg drogi krajowej nr 5: ul. Sułowska, ul. Żmigrodzka od Sułowskiej do ul.  Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Jana Nowaka –Jeziorańskiego, most „Milenijny”, ul. Milenijna, ul. Na Ostatnim Groszu, Estakada Gądowianka, ul. Klecińska, al. gen. Józefa Hallera, ul. Powstańców Śląskich  od al. gen. Józefa Hallera do al. Karkonoskiej, al. Karkonoska,
 • przebieg drogi krajowej nr 94: ul. Średzka, mosty „Średzkie”, ul.  Kosmonautów,  ul. Lotnicza, ul. Na Ostatnim Groszu*, Estakada Gądowianka* ul. Klecińska*, al. gen. Józefa Hallera*, al. Wiśniowa,  al. Armii Krajowej, ul. Krakowska, ul. Opolska,

* ul. Na Ostatnim Groszu*, Estakada Gądowianka* ul. Klecińska*, al. gen. Józefa Hallera*-  przebieg drogi   nr 94 w przebiegu drogi nr 5

 • przebieg drogi krajowej nr 98: ul. Wyścigowa, ul. Ślężna, ul. Dyrekcyjna, ul. Kazimierza Pułaskiego, pl. Walerego Wróblewskiego, pl. Społeczny, most „Grunwaldzki”, pl. Grunwaldzki, al. Jana Kochanowskiego, mosty „Jagiellońskie”, al. Aleksandra Brucknera, ul. Bolesława Krzywoustego, al. Jana III Sobieskiego.

Utrzymaniem zimowym w II standardzie objęto drogi o strategicznym znaczeniu dla aglomeracji miejskiej Wrocławia, tj.:

 • drogi wojewódzkie,
 • drogi powiatowe,
 • drogi  gminne,  po których prowadzona jest komunikacja zbiorowa i o znaczącej roli komunikacyjnej  na  obszarze  dzielnicy  lub  osiedla, a  także stanowiące dojazd do  ważnych  obiektów  użyteczności   publicznej.

Ponadto zimowym utrzymaniem objęte są:

 • chodniki i ciągi pieszo-rowerowe:  1 244 lokalizacje o pow. 1 571 938 m²
 • parkingi: 69 lokalizacji o pow. 84 159 m²
 • wydzielone ścieżki rowerowe: 70 lokalizacji o pow. 131 010 m²
 • przystanki komunikacji zbiorowej: 1 743 szt.

Za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych osiedlowych i zakładowych, a także placów przed dworcami kolejowymi i autobusowym etc. odpowiedzialni są zarządcy terenu. Natomiast usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach to zadanie właścicieli przyległych nieruchomości.

Miesięczny koszt utrzymania dróg w sezonie zimowym to niecałe 4 mln złotych. Na tę kwotę składa się m.in. miesięczny koszt gotowości technicznej wykonawców, zimowe utrzymanie jezdni, zamiatanie jezdni, zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, wydzielonych ścieżek rowerowych i przystanków. Cały sezon zimowy 2017/2018 to wydatek niespełna 20 mln złotych.

Drogi w zarządzie miasta są zabezpieczane przed śliskością przy wykorzystaniu kruszywa (piasku) oraz różnych rodzajów soli (chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu).

Wymagana ilość materiałów do zwalczania śliskości zimowej przed sezonem zimowym ( na min. 10 posypań):

 1. Chlorek sodu: 1 455 Mg – u wykonawców zgromadzono do 26.10.2017 r. : 3 466 Mg
 2. Chlorek wapnia: 72 Mg – u wykonawców zgromadzono do 26.10.2017 r.: 79 Mg
 3. Chlorek magnezu: 12 Mg – u wykonawców zgromadzono do 26.10.2017 r.: 18,7 Mg
 4. Kruszywo: 508 Mg – u wykonawców zgromadzono do 26.10.2017 r.: 653 Mg

Wykonawcy ustawią  pojemniki z piaskiem w rejonie niebezpiecznych odcinków jezdni.  Do oczyszczania przystanków, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, wydzielonych ścieżek dostawa piasku może odbywać się na bieżąco lub poprzez ustawienie skrzyń. Łącznie w pasie drogowym zostanie postawionych 142 szt. skrzyń na piasek.

W sezonie zimowym jezdnie w okolicach Rynku utrzymywane są w stałej czystości. Pozostałe jezdnie zlecane są do zamiatania z częstotliwością minimum 1 x w miesiącu, przy wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

Zimowe (oraz letnie) oczyszczanie miasta prowadzą wykonawcy (firmy), z którymi Ekosystem ma podpisane umowy.

Stare Miasto, Krzyki
FBSerwis Wrocław sp. z o.o. (dawniej TRANS FORMERS Wrocław Sp. z .o.o.)

Śródmieście, Psie Pole
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Fabryczna
SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o. (dawniej SITA ZACHÓD)

Kontakt do firm prowadzących zimowe utrzymanie miasta:

Stare Miasto, Krzyki
Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS – FORMERS Wrocław Sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Dyspozytor – 71 328 70 36

Śródmieście, Psie Pole
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Szczecińska 5
54-517 Wrocław
Dyspozytor – 71 337 52 34

Fabryczna
SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o. (dawniej SITA ZACHÓD)
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław
Dyspozytor: 797 400 333

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ