Franciszek o gender: To ideologia zaprzeczającą głębokiej pewności, że człowiek istnieje jako mężczyzna i kobieta

Franciszek2.jpg
Franciszek napisał przedmowę do wyboru pism Benedykta XVI, których głównym tematem jest relacja między wiarą a polityką. Papież skrytykował w niej propagowanie idei gender określając je jako ,,kolonizację sumien” oraz nazywając ją ,,ideologią, która prowadzi do planowanego wytwarzania istot ludzkich i uprawnia do ich eliminacji”. Tom zostanie opublikowany w piątek.
Franciszek w swojej przedmowie wyróżnia etapy rozwoju poglądów Josepha Ratzingera w tym zakresie i pisze o granicy posłuszeństwa względem państwa. Podkreślił, że ogromny wpływ na myśl Benedykta XVI miało doświadczenia nazistowskiego totalitaryzmu.
– Pokusa zanegowania zależności człowieka od Boga i jego pochodzenia od Stwórcy jest dziś znowu bardzo aktualna i pojawia się w nowych formach – zauważył Franciszek.
 
– Niebezpieczeństwie kolonizacji sumień ideologią zaprzeczającą głębokiej pewności, że człowiek istnieje jako mężczyzna i kobieta, którym zostało powierzone zadanie przekazywania życia – napisał papież na temat ideologii gender.
– Jest to ideologia, która prowadzi do planowanego wytwarzania istot ludzkich i uprawnia do ich eliminacji – podkreślił.
– Joseph Ratzinger  ukazuje nam, że te pozorne prawa człowieka, nastawione na jego samozniszczenie, mają jeden wspólny mianownik w postaci wielkiej negacji zależności człowieka od Boga, co prowadzi do wyrzeczenia się prawdziwej wielkości człowieka oraz podstaw jego wolności i godności – napisał Franciszek.

źródło: Telewizja Republika
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ