Skandal w Malczycach. Gmina lała ścieki prosto do Odry

Kontrolerzy z Wód Polskich ustalili, że Malczyckie Usługi Komunalne, które modernizują oczyszczalnię, odprowadzają ścieki wprost do Odry. Dodajmy, że zgodnie z informacjami zawartymi w BiP spółka, która wygrała przetarg na realizację inwestycji ma wiele wspólnego z wykonawcą projektu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeprowadził kontrolę w Malczyckich Usługach Komunalnych – spółce, której 100 proc. udziałowcem jest gmina Malczyce. Pierwszą kontrolę związaną z remontowaną oczyszczalnią ścieków przeprowadzono pod koniec marca. Dotarliśmy do jej wyników. „Ścieki są odprowadzane do rzeki Odry bez oczyszczania” – stwierdzili kontrolerzy w sporządzonym protokole i wysłali do Malczyckich Usług Komunalnych zarządzenie pokontrolne, w którym zobowiązali spółkę do natychmiastowego zaprzestania odprowadzania nieoczyszczanych ścieków do Odry. W uzasadnieniu stwierdzono, że na czas modernizacji oczyszczalni zakład powinien wdrożyć zastępcze oczyszczanie ścieków. Prawo zakazuje przecież odprowadzania ścieków do wód, bo to groźne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Kolejną kontrolę przeprowadzono 11 kwietnia. Wynika z niej, że Malczyce nie zastosowały się do zaleceń i nadal odprowadzały ścieki do Odry. Pracownicy gminnej spółki mieli poinformować kontrolerów, że trwają prace nad rozwiązaniem problemu. Kilka dni później Wody Polskie zdecydowały poinformować o sprawie komendę powiatową policji. Wystąpiono również o cofnięcie spółce pozwolenia wodno-prawnego i naliczenie jej podwyższonych opłat za odprowadzanie ścieków. Najprawdopodobniej wkrótce czekają ją też kontrola z nadzoru budowlanego.

W lipcu na stronach malczyckiej spółki pojawiła się informacja o drugim przetargu na przebudowę oczyszczalni. Jak wówczas poinformowano całość inwestycji wyceniana jest na prawie 11 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO to 8,6 mln zł. Pierwszy przetarg został unieważniony ponieważ najniższa kwota, którą zaproponowała spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT i tak przewyższała cenę, jaką chciano przeznaczyć na inwestycję (o prawie 1 mln zł). Ostatecznie w drugim przetargu wygrała właśnie ta firma. W sprawie nie byłoby nic zastanawiającego, gdyby nie fakt, że firma, która wygrała przetarg oraz ta, która sporządzała m.in. projekt budowlano-wykonawczy czyli NBM Technologie są zarejestrowane w Częstochowie na tej samej ulicy. A w zarządach obecnie mają te same osoby. W dodatku malczycki MUK jest podwykonawcą własnej oczyszczalni – o czym spółka poinformowała w sprawozdaniu z działalności zarządu za 2017 r. O sprawę zapytaliśmy CBA i Urząd Marszałkowski, który rozdziela środki unijne w naszym województwie. O tym, co udało nam się ustalić, będziemy informować na bieżąco.

mg

Gazeta Polska Codziennie

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ