Wrocław – nowy przystanek kolejowy i wiadukt dla tramwaju

wdolnymslasku.com

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usprawnią podróże koleją w aglomeracji wrocławskiej. Mieszkańcy Wrocławia zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie nowego przystanku Wrocław Szczepin. Rozbudowa wiaduktu nad ul. Długą zapewni lepszy i zintegrowany system komunikacji w mieście.

Nowy przystanek w mieście

Wrocławianie dzięki budowie nowego przystanku Wrocław Szczepin zyskają jeszcze lepszy dostęp do kolei. Ułatwi on codzienny dojazd do pracy i szkoły. Przystanek będzie położony przy linii kolejowej na odcinku Wrocław Nadodrze  – Wrocław Mikołajów, w pobliżu ul. Długiej. Podróżni wsiądą do pociągów z dwóch 200. metrowych peronów, wyposażonych  w wiaty z siedzeniami, system dynamicznej informacji pasażerskiej, oświetlenie. Dojście do położonych na nasypie peronów, zapewnią schody. Dla osób o ograniczonej mobilności będą także 2 windy. Nowy przystanek Wrocław Szczepin  zapewni lepsze zintegrowanie kolei  z transportem miejskim. Mieszkańcy miasta i okolic zyskają możliwość dogodniejszych połączeń komunikacyjnych.

Wiadukt dla tramwaju

W ramach inwestycji zostanie przebudowany pobliski wiadukt kolejowy nad ul. Długą. Rozbudowa obiektu usprawni ruch drogowy w tej części miasta oraz umożliwi poprowadzenie planowanej w tym miejscu linii tramwajowej.

Poza budową nowego przystanku i modernizacją wiaduktu, PLK przebudują także ponad 1 km torów i sieci trakcyjnej. Wykonane zostaną również prace z zakresu zabudowy urządzeń i sygnalizacji, które zapewnią sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów w rejonie nowego przystanku i przebudowanego wiaduktu.

Zadanie pn. „Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą oraz niezbędną infrastrukturą” planowane jest do realizacji w latach 2018 – 2020.Dziś 23 maja 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Centrum

Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie inwestycji. Całkowita wartość projektu to blisko 51 mln zł brutto, z czego dofinansowanie UE wynosi ponad 34,8 mln zł.Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych POIiŚ.

źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ