Ulica Braci Gierymskich podzieliła radnych

rada-wroclaw_1.jpg
sesja RM

Rada Miejska zmieniła dzisiaj plan zagospodarowania przestrzennego wbrew opinii Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice. Trzeba unikać konfliktów społecznych, mówiła część radnych. Inni, trzeba się rozwijać.

Ponad godzinę trwała dyskusja radnych w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości położonej przy ul. Braci Gierymskich 149 we Wrocławiu.

Projekt planu powstał sześć lat temu, według niego na terenie omawianego terenu miała powstać zabudowa usługowa, szczegółowo odnosiła się to tego podjęta uchwała RM z 2012 roku. Dzisiaj radni musieli zmierzyć się z inną koncepcją.  Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski referował zmienioną wersję. Nowy plan zmienił kategorię z terenu usługowego na kategorię usługowo-mieszkaniową. Tym samym może teraz powstać zabudowa wielorodzinna, przy czym „lokalizacja budynków mieszkalnych uwzględnia odległość 50 m od stopy wału co jest zgodne z ustawą Prawo wodne i obowiązującym planem” czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Został przeczytany wniosek Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, gdzie powołując się na paragrafy radni osiedla wyrazili sprzeciw wobec propozycji zmian w MPZP. Burzliwa dyskusja doprowadziła do wniosku o przeniesienie dyskusji na kolejną sesję i drugie czytanie. Głosowanie się odbyło ale wniosek przepadł trzema głosami. W kolejnym głosowaniu – stosunkiem 19:16 – radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości położonej przy ul. Braci Gierymskich 149 we Wrocławiu, zaproponowany przez magistrat.

Piotr Uhle Klub Radnych .Nowoczesna

Widzimy co tam się działo przez ostatnie lata i nietrudno wyobrazić sobie co będzie dalej się działo, jeżeli nic się nie zmieni (…) Jesteśmy w stanie dać mieszkańcom bardzo ciekawe miejsce do użytkowania.

Jacek Ossowski Przewodniczący RM

Dajmy szansę temu terenowi, żeby on ożył. Jest to jest znakomity teren ku temu, ażeby tam można było zamieszkiwać (…) Działka, która jest wydzielona pod ewentualną zabudowę ma dostęp do historycznego obiektu i ewentualnej przystani. Także dostęp do niej w przyszłości byłby zapewniony.

Agnieszka Kędzierska Klub Radnych .Nowoczesna

W trakcie trzech lat, kiedy plan był przygotowywany, czy dotarły jakiekolwiek uwagi od mieszkańców i Rady Osiedla? Od kiedy Rada Osiedla wie o wprowadzeniu nowego planu? Czy ktokolwiek przez trzy lata złożył jakikolwiwk wniosek czy uwagę do tego planu? Spotkał się z mieszkańcami w ciągu trzech ostatnich lat a nie trzech ostatnich dni?

Sebastian Lorenc Radny niezrzeszony PO

Czy na terenie może prowadzone być składowisko samochodów, jeżeli nie, to co zostało zrobione, żeby się z tym problemem uporać? Jakie działania zostały podjęte wobec użytkownika wieczystego (w zabytkowym obiekcie) w celu wyegzekwowania od niego utrzymania obiektu we właściwym stanie? Ten użytkownik mał obowiązek dbać o zabytek – co się dzieje, że od połowy lat 90-tych doprowadził do takiej degradacji? I jaka jest gwarancja, że jeżeli przeznaczymy ten kawałek terenu na zabudowę jednorodzinną, nie powtórzy się sytuacja z Oporowa, z ul. Wiejskiej, gdzie niszczeje dworek z XVII wieku?

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ