Prof. Jędrysek: Aby w pełni realizować projekt Polityki Surowcowej Państwa niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego podłoża legislacyjnego

Wojewódzkim Urzędzie w Łodzi dyskutowano nad piątym filarem Polityki Surowcowej Państwa (PSP) „Uwarunkowania prawne polityki surowcowej państwa”. Konferencje konsultacyjne, jak i sam projekt PSP, zostały zainicjowane przez wiceministra środowiska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Oriona Jędryska.

Tym razem przedstawiciele rządu, parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu dyskutowali nad zmianami w Prawie geologicznym i górniczym oraz w innych ustawach mających istotny wpływ na politykę surowcową państwa.

„Aby w pełni realizować projekt Polityki Surowcowej Państwa niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego podłoża legislacyjnego pod przyszłe działania. Reforma prawa geologicznego i górniczego to kolejne istotne wyzwanie w zakresie zarządzania wnętrzem Ziemi” – powiedział wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.

Polska Agencja Geologiczna

„Chcąc skutecznie wdrażać przyszłą Politykę Surowcową Państwa niezbędne będzie powstanie Polskiej Agencji Geologicznej (PAG). Będzie ona jasnym zarządcą geologiczno-surowcowym, którego do tej pory brakuje. Agencja zabezpieczy także dostęp do kluczowych dla kraju złóż” – podkreślił Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek.

Przygotowany projekt ustawy o powstaniu w pełni profesjonalnej Polskiej Agencji Geologicznej zakłada, iż PAG wykonywać będzie zadania państwowej służby geologicznej i hydrogeologicznej, co zakończy wykonywanie tych zadań przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.

„Polska Agencja Geologiczna będzie odpowiadała za sprawne prowadzenie polityki surowcowej oraz będzie mogła tworzyć spółki kapitałowe. Dzięki powstaniu nowego podmiotu obniży się ryzyko inwestycyjne ze względu na możliwość zawierania spółek z przedsiębiorstwami inwestującymi w wydobycie surowców” – dodał wiceminister Jędrysek.

Pozostałe aspekty prawne

Prelegenci dyskutowali również na temat aktualnych projektów dotyczących ułatwień w koncesjonowaniu, szczególnie koncesji 2020 oraz pakietu rozwiązań dla węglowodorów.  Mocny nacisk kładziono zwłaszcza na procedury przetargu inwestorskiego (tzw. „open door”).

O projekcie Polityki Surowcowej Państwa

Polska, która jest zaliczana do krajów bogatych w surowce mineralne, jak do tej pory nie miała odpowiedniej strategii surowcowej. Dzięki projektowi Polityki Surowcowej Państwa, składającemu się z 9 filarów, ma się to radykalnie zmienić.

„Projekt PSP skupia się na całościowym ujęciu geologii. Ten dokument zawiera konkretne założenia dla wielu sektorów, które są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju energetycznego i gospodarczego Polski” – zwrócił uwagę Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji nt. Polityki Surowcowej Państwa odbędzie się 23 maja 2018 r. w Kielcach i będzie dotyczyło upowszechniania wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych. Podsumowująca konferencja odbędzie się w lipcu w Warszawie

źródło: mos.gov.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ