Mieszkańcy Wojszyc interweniują w sprawie nowej inwestycji

CC0 Creative Commons

 

Na Wojszycach realizowana jest nowa inwestycja przy ulicach: Szarych Szeregów, Kwitnącej i Pawiej. Okoliczni mieszkańcy z niepokojem obserwują budowę. Uważają, że „inwestycja realizowana przy tych ulicach burzy ład przestrzenny Osiedla Wojszyce, ponieważ żaden z podstawowych wskaźników zabezpieczający ten ład, nie zastał zabezpieczony nawet w minimalny sposób”.

Zapytaliśmy radnego Mirosława Lacha, który złożył interpelację w tej sprawie, o jakie wskaźniki chodzi mieszkańcom i czy znają odpowiedź magistratu?

Najważniejsze zastrzeżenia dotyczą: wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki. Wskaźnika powierzchni biologicznej czynnej (na Osiedlu to przynajmniej 35%). Wysokości maksymalnej budynku od istniejącego poziomu terenu i ilości miejsc postojowych, gdzie minimalny wskaźnik to dwa miejsca postojowe.

Mieszkańcy mają słuszne wątpliwości, tym bardziej, kiedy dowiedzieli się, że inwestor zapowiedział, że w budowanych trzech segmentach powstanie sześć mieszkań od siebie niezależnych. Odpowiedź magistratu ich nie uspokoiła.

Aleksandra Nespiak zastępca dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa rozwiewa wątpliwości mieszkańców Osiedla Wojszyce.

Powierzchnia zabudowy dla poszczególnych działek wynosi odpowiednio 29,99 i 29,83% powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna zajmuje od 46,65 do 46,71% powierzchni ww. działek. Wysokość budynków do kalenicy wynosi 10 m.

Miejsca postojowe, w odpowiedniej ilości, zapewnione zostały na terenie inwestycji przed poszczególnymi budynkami – inwestor posiada w tym zakresie stosowne uzgodnienie z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta.

Jednocześnie informuję, że ilość zaprojektowanych budynków wynika z ich niewielkiej powierzchni – powierzchnia użytkowa poszczególnych segmentów wynosi 111, 22 m². W związku z powyższym stwierdzam, że inwestycja jest zgodna z ustaleniami, wydanymi dla nich, w decyzji o warunkach zabudowy.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ