Dolnośląskie gminy będą remontować i budować nowe drogi

CPDdrogi_lokalne2.JPG

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawia wyniki naboru do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Na Dolnym Śląsku, w gminach i powiatach, zrealizowanych zostanie 12 zadań inwestycyjnych na kwotę blisko 30 mln zł., mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

 Drogowy krwiobieg Dolnego Śląska zostaje ponownie wzmocniony i oddala się wizja zastoju, zwłaszcza jeśli chodzi o drogi gminne i powiatowe. A wszyscy wiemy, że lepszy dostęp komunikacyjny i jakość dróg to szansa na dalszy rozwój naszego regionu.

To także niezwykle ważne również z perspektywy mieszkańców, którzy przecież codziennie muszą dojechać do pracy, czy wrócić do domu. Dbamy o to, aby te dłuższe i krótsze podróże były bezpieczne, a z pewnością do tego przyczynią się wyremontowane dolnośląskie drogi.

Jestem zadowolony, tym bardziej że rząd mocno angażuje się w sprawy samorządów i pieniądze na drogi lokalne jeszcze w tym roku mają szansę się pojawić.

Apel do samorządowców jest taki: planujcie, projektujcie, bądźcie w gotowości. O kolejnych programach i dodatkowych środkach będziemy informować na bieżąco.

Lista samorządów, które otrzymają wsparcie:

 1. Powiat Lubiński: przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta, tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3 – 4 470 307 zł
 2. Powiat Lubiński: Przebudowa ul. Legnickiej w Ścinawie – 1 769 600 zł
 3. Powiat Złotoryjski: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wilków wraz z budową chodnika i kanalizacji – 1 331 058 zł
 4. Powiat Trzebnicki: Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wielka Lipa – Rościsławice – 2 639 965 zł
 5. Powiat Oleśnicki: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ligota Polska: 4 976 613 zł
 6. Gmina Prochowice: przebudowa ulicy Sienkiewicza w Prochowicach – 357 520 zł
 7. Gmina Miasto Świdnica: przebudowa ulicy Pogodnej w Świdnicy- 3 076 083 zł
 8. Gmina Bardo: Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i plac Wolności w Bardzie – 1 635 065 zł
 9. Gmina Polkowice: Przebudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego – Legnicka – Mała wraz z przebudową ulicy Legnickiej w Polkowicach – 1 683 203 zł
 10. Gmina Miejska Zgorzelec: Przebudowa ulicy Kościuszki w Zgorzelcu – 2 671 012 zł
 11. Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa ulic: Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w obrębie I miasta Lwówek Śląski – 3 300 754 zł
 12. Gmina Góra: Budowa drogi łączącej osiedle Kazimierza Wielkiego z osiedlem Mieszka I w miejscowości Góra – 1 382 698 zł

Drogi Dolny Śląsk 2018: Program wieloletni p. n. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”: 2018 – dotację z budżetu państwa 46 mln 870 tys. 207 zł

Dofinansowanie Samorządu Województwa Dolnośląskiego środkami z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami: 2018 – dotacja z rezerwy 16 mln 731 tys. 300 zł

Promesy na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 2018 – dotacja z budżetu państwa 65 mln zł

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej: 2018 – dotacja z budżetu państwa ponad 29 mln zł

źródło: Biuro prasowe DUW Informacja prasowa

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ