W jaki sposób mieszkańcy mogą walczyć o czyste powietrze?

Problem jakości powietrza w dużych miastach jest powszechnie znany. Już chyba każdy słyszał o smogu. W mniejszym stopniu zła jakość powietrza dotyczy mieszkańców małych miejscowości i wsi. Na problem złej jakości powietrza składa się kilka elementów typowych dla dużych miast oraz wspólnych dla dużych i małych miejscowości. Jeśli chodzi o wspólny element to jest nim palenie śmieciami w piecach domów jedno i wielorodzinnych, które jest niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi zarówno w dużym mieście jak i mniejszych miejscowościach.

Ludzie palący śmieciami, w skład, których wchodzą plastiki (m.in. plastikowe butelki), nie zdają sobie sprawy jakie trujące substancje dostają się do atmosfery, a przez to do naszych organizmów. Z biegiem czasu może to prowadzić do chorób, a nawet do śmierci. Również materiały, które wydają się pozornie przeznaczone do palenia, np. kawałki drewna, mogą być nasączone substancjami szkodliwego dla naszego organizmu.

Innym problemem jest nieprawidłowy dobór paliwa do pieca, wbrew zaleceniom producenta. Przykładowo piec jest zaprojektowany do palenia węglem, a użytkownicy stosują do niego miał węglowy.

Warto wiedzieć, że osoba spalająca śmiecie nie tylko truje samego siebie, gdyż dym wdychany jest przez te osoby i ich najbliższych, osiada na przydomowych ogródkach z których czerpiemy świeże i ekologiczne warzywa, ale szkodzi ich sąsiadom. Dlatego tak ważne jest poznanie procedury i organów odpowiedzialnych do których możemy zwrócić się o pomoc. W pierwszej kolejności należy wskazać, że palenie śmieciami w piecach jest wykroczeniem. Zgodnie z art.155 ustawy o odpadach Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art.31. Kto, wbrew przepisowi art.155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny (art. 191 ustawy o odpadach).

infografika wDolnymŚląsku.com

Organy, do których możemy się zwrócić:

Policja
Straż Miejska (jeśli jest na terenie gminy)
Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Dodatkowo jeśli podmiot spalający śmieci prowadzi działalność gospodarczą, to można zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ważne aby powołać się na te dwie podstawy prawne, to pokaże przedstawicielom odpowiedzialnych organów, że znamy prawo. W szczególności powołać należy się na te przepisy w zawiadomieniu, które najlepiej dokonać w formie pisemnej lub elektronicznej, tak aby pozostał dowód naszego zgłoszenia. Po zgłoszeniu istotne jest, aby upewnić się, że nasze zgłoszenie przyniosło efekt, dlatego warto dopytywać się u właściwych organów czy faktycznie podjęto działania, jakie podjęto działania oraz czy działania te przyniosły skutek.

Warto również pamiętać, że dym z komina jeśli dostaje się na naszą nieruchomość może być potraktowany jako imisja, która może być zwalczana również na podstawie przepisów cywilnych.

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ