Co wdychamy na co dzień? Teraz łatwiej się o tym dowiesz!

Zgodnie z danymi podawanymi przez Światową Organizację Zdrowia ( po ang. World Health Organization, WHO), która działa w ramach ONZ w zakresie ochrony zdrowia, ponad 80 procent ludności zamieszkującej tereny zurbanizowane oddychają powietrzem o jakości poniżej limitów wyznaczanych przez WHO.

W szczególności zwraca się uwagę, że problem złej jakości powietrza jest problemem powszechnym i dotykającym wszystkich regionów, z tym że najbardziej dotknięte są miasta o niskim dochodzie (po ang. low income cities). W celu monitorowania jakości powiertza WHO stworzyło bazę, w której gromadzone są informacje o jakości powietrza (WHO Global Ambient Air Quality DataBase). WHO pochwaliło się na swojej stronie internetowej, że wciągu dwóch lat podwoiła swoją objętość oraz w chwili obecnej w swoich zasobach posiada informacje dotyczące jakości powietrza z 40000 miast z 108 krajów.

infografika wDolnymŚląsku.com

Prowadzenie rejestrów zawierających dane z całego świata w kwestii jakości powietrza ma kluczowe znaczenie w walce o czyste powietrze. Globalne inicjatywy wspierane przez wielkie organizacje międzynarodowe mają większe szanse przebicia się do świadomości globalnej społeczności. Nie mniejsze znaczenie odgrywają również lokalne inicjatywy – bliższe zwykłemu człowiekowi. W ostatnich latach bardzo popularne stały się różnego rodzaju systemy monitoringu jakości powietrza. Jest wiele stron internetowych oraz aplikacji telefonicznych proponujących informację na temat aktualnego poziomu jakości powietrza. Nie sposób odnaleźć się w gąszczu tych informacji. W pierwszej kolejności należałoby wyjaśnić czym jest tak na prawdę „jakość powietrza”?

Jeśli chodzi o pojęcie jakości powietrza to analizowany jest na poziomie dwóch metrów jego skład chemiczny, który obejmuje zawartość substancji szkodliwych w powietrzu oraz poziom związków stale obecnych w powietrzu. Przekroczenie preferowanych poziomów wpływa na komfort życia w dużych miasta, ale również może być szkodliwe dla naszego zdrowia i życia. Na stornie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znajduje się mapa monitoringu jakości powietrza, która zawiera wykaz stacji z zaznaczonym indeksem jakości powietrza. Na Dolnym Śląsku WIOŚ prezentuje wyniki pomiarów jakości powietrza z około 15 stacji, z czego 3 stacje znajdują się we Wrocławiu.

Wyniki prezentowane są m.in. w formie graficznej naniesionej na mapę regionu od koloru zielonego (oznaczającego bardzo dobry indeks jakości powietrza) po kolor ciemno czerwony (oznaczający bardzo zły indeks jakości powietrza). W prosty sposób jesteśmy w stanie sprawdzić ogólne informacje dotyczące jakości powietrza oraz bardzie szczegółowe odnoszące się do konkretnego związku np. NO, CO.

Funkcja informacyjna monitoringu jest powszechnie znana oraz przynosi efekty w postaci zwiększenia świadomości społecznej w przedmiocie walki o czyste powietrze. Innym efektem wprowadzenia systemów monitoringu jakości powietrza, który jest powszechnie dostępny, jest przeciwdziałanie wystawiania się człowieka na niekorzystne działanie szkodliwych związków zawartych w powietrzu. Osoba, która ma dostęp do monitoringu, może skutecznie zaplanować swój dzień, aby unikać dużych stężeń substancji szkodliwych w powietrzu. Na przykład można przełożyć spacer na inny dzień lub inna porę dnia, i wybierać okresy w których jakość powietrza jest znaczenie lepsza. Na pewno będą to dni, w których prędkość wiatru umożliwia przemieszczenie się mas powietrza, a przez to również szkodliwych związków. Bez monitoringu nie byłoby możliwe planowanie takich działań. Oczywiście nie można popadać w skrajność i całkowicie podporządkować swoje życie jakości powietrza w danej chwili. Jestem daleki od takich skrajności.

Źródło:
www.who.int/airpollution/data/cities.en
air.wroclaw.pios.gov.pl
httpa:/www.wroclaw.pl/srodowisko/jakosc-powietrza

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ