Wschodnia Obwodnica Wrocławia z półtunelem w Wysokiej

MP

W sejmiku radni przegłosowali budowę odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. W Wysokiej będzie realizowany preferowany wariat „P1”, czyli wariant podstawowy z półtunelem. Nie oznacza to jednak rozpoczęcia budowy.

Mieszkańcy południowej części Wrocławia zebrali niemal 8 tysięcy podpisów pod petycją, w której domagają się budowy autostrady przez Wysoką. Rozmowy toczą się od sześciu lat i nadal nie jest pewne, czy inwestycja zostanie zrealizowana. Zmieniane warianty wydłużają procedury. Planowo kierowcy mieli przejechać AOW w roku 2020. Szacowany koszt budowy odcinka w Wysokiej lub nieopodal miał wynieść 120 mln zł., – może tych pieniędzy po prostu nie ma i dlatego wybrano strategię przedłużania w nieskończoność –  zastanawiają wrocławianie. Tak naprawdę dopiero Jerzy Michalak pochylił się nad AOW, mówią mieszkańcy podwrocławskich wsi ale nie rozumieją dlaczego urzędnicy blokują inwestycję, raz środowiskowi, raz wojewódzcy.

Inwestor, czyli Marszałek Województwa Dolnośląskiego wielokrotnie zwracał się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydłużenie terminów na uzupełnienie dokumentacji, o zawieszenie postępowania na okres 13 miesięcy, zmieniany był także zakres wniosku.

Wojciech Rejman Dyrektor Regionalny Dyrekcji Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że Marszałek jeszcze 12 kwietnia br., wskazał wariant „W” jako preferowany i wniósł o zmianę zakresu wniosku. Preferowany przez Inwestora wariant „W” przebiega pomiędzy miejscowością Wysoka a autostradą A4. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, który pozytywnie zaopiniował środowiskowe uwarunkowania przedmiotowej inwestycji wskazując warunki jej realizacji w postępowaniu 29 maja 2018 roku.

Gdyby nie kolejna zmiana, w której Inwestor wraca do pierwszego wariantu (P1) – pismem z dnia 15 czerwca 2018 roku – o ile nie wystąpiłyby nadzwyczajne, nieprzewidziane okoliczności RDOŚW był gotowy wydać decyzję w wyznaczonym terminie, zaznacza Dyrektor Wojciech Rejman.

Skutkuje to m.in. koniecznością wystąpienia do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o uzupełnienie dokumentacji dla wariantu przebiegu obwodnicy prze Wysoką oraz ponownym przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Działania te, wynikające z przepisów proceduralnych, prawdopodobnie spowodują przesunięcie wydania decyzji o kolejnych kilka miesięcy.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ