Akcja Miasta: Dość chaosu w MPK – Wniosek o wycofanie wakacyjnego rozkładu jazdy

pixabay

Szanowny Panie Prezydencie,

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego zwracamy się z
wnioskiem o:

– przywrócenie na czas wakacji szkolnych zwykłego, roboczego rozkładu
jazdy​komunikacji zbiorowej, tzn. likwidację wakacyjnego rozkładu jazdy,
– wprowadzenie zmian w tymczasowej organizacji ruchu, mających na celu
przyspieszenie pojazdów MPK (przywrócenie wydzielenia torowisk/buspasów
na ul. Piłsudskiego, Małachowskiego, Pułaskiego; korekty w cyklach sygnalizacji
świetlnej)

– przeprowadzenie analizy, czy i w jaki sposób można przyspieszyć prace
inwestycyjne na ul. Kazimierza Wielkiego i Hubskiej, w celu zmniejszenia
utrudnień dla mieszkańców do minimum.

Wrocławska Polityka Mobilności mówi o tworzeniu optymalnych warunków do
efektywnego i bezpiecznego przemieszczania się po mieście, ze szczególnym naciskiem
na systematyczny wzrost odsetka podróży niesamochodowych. Realizacja powyższych
założeń możliwa jest wyłącznie w sytuacji, gdy transport publiczny oraz ruch pieszy i
rowerowy mają pełny priorytet w stosunku do ruchu samochodowego, a miasto
podejmuje działania umożliwiające mieszkańcom rezygnację z podróży autem.
Niestety, wprowadzone w ostatnich dniach zmiany stoją w całkowitej
sprzeczności z zapisami Wrocławskiej Polityki Mobilności​, jak również z
oczekiwaniami mieszkańców. Z transportu publicznego w znakomitej większości
korzystają osoby pracujące, dla których, w kwestii przemieszczania się po Wrocławiu,
okres letni nie różni się od pozostałej części roku. Zmniejszenie liczby połączeń
autobusowych i tramwajowych, połączone z niedopracowaną tymczasową organizacją
ruchu oraz zlikwidowaniem wydzielonych torowisk i buspasów powoduje dramatyczne
opóźnienia, obniża komfort podróży, jak również jeszcze bardziej pogarsza (i tak
niezadowalający) standard usług MPK.

Ewa Jasińska,
Aleksander Obłąk
Stowarzyszenie Akcja Miasto

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ