Termomodernizacja budynku pomaga chronić środowisko naturalne!

W walce o czystsze powietrze i ochronę środowiska wykorzystywane są różne sposoby. Poszukuje się czystych źródeł energii oraz rozwija się nowe technologie. Niewątpliwie jednym z podstawowych sposobów na ochronę naszego środowiska powinno być zmniejszenie zużycia energii, w tym energii cieplnej (nazywanej również energia grzewczą).

Przyczyną dużego zużycia energii cieplnej jest niekontrolowana ucieczka ciepła z budynku. W dużej mierze połączone jest to ze złymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz zastosowaniem przestarzałych technologii. Dlatego redukcję zużycia energii grzewczej w domach, nie musimy łączyć z utrzymywaniem w naszych domach mniejszych temperatur, co oczywiście również wpłynęłoby na zmniejszenie zużycia energii. Lepiej zadbać o termomodernizację naszych budynków poprzez wprowadzenie szeregu rozwiązań zmierzających do zmniejszenia zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiekcie budowlanym. Inwestycja w zakresie termomodernizacji powinna być poprzedzona audytem energetycznym, który wykaże jakie rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze dla oszczędności energii cieplnej w naszych domach. Najczęstszym i najbardziej praktycznym sposobem jest docieplanie ścian zewnętrznych, modernizacja systemów grzewczych (wymiana pieca grzewczego oraz instalacji CO), wymiana okien i drzwi. Bardziej zaawansowaną formą oszczędzania energii jest budowa domów pasywnych oraz niskoenergetycznych.

infografika wDolnymŚląsku.com

Szczególnego znaczenia nabiera sprawa w przypadku Dolnego Śląska. Dolny Śląsk jest jednym z bardziej zurbanizowanych terenów Polski. Również ukształtowanie terenu i położenie większej cześć województwa u podnóży gór powoduje sprzyjające warunki do gromadzenia złej jakości powietrza w naszym regionie. Nie jest zatem kwestią przypadku, że Wrocław znajduje się w czołówce europejskich miast pod względem złej jakości powietrza. Poza sprzyjającymi warunkami naturalnymi do powstawania smogu, są również bariery finansowe, gdyż nie da się ukryć, że termomodernizacja budynku pociąga za sobą spore nakłady finansowe, dlatego nie każdy może sobie na taką inwestycję pozwolić. Z pomocą przychodzi obywatelom państwo, które realizuje programy wspierające termomodernizację m.in. np. Smog Stop.

„Wrocław powinien jeszcze lepiej korzystać ze środków unijnych przeznaczanych na termoizolację budynków mieszkalnych. W naszym mieście jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii termomodernizacji. Jeśli miałbym podać listę powodów smogu we Wrocławiu, nie wymieniłbym na pierwszym miejscu spalin samochodowych, tylko właśnie brak szeroko pojętej termomodernizacji budynków tj. brak nowoczesnych systemów grzewczych, ucieczka ciepła przez nieszczelne okna i drzwi oraz ogromna utrata ciepła przez niezabezpieczone mury i stropy. Nie jest kwestią przypadku przecież, że to właśnie w okresach zimowych jakość powietrza we Wrocławiu drastycznie się pogarsza” – Mateusz Mamczar ekspert w zakresie prawa geologicznego i górniczego oraz ochrony środowiska

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ