Wrocławska prokuratura uzupełniła zarzuty podejrzanym w „warszawskiej aferze reprywatyzacyjnej”

prokuratura-520x245.jpg

Dnia 09 lipca 2018r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu Zespół prokuratorów prowadzących śledztwa dotyczące tzw. „warszawskiej afery reprywatyzacyjnej”, wykonał kolejne czynności procesowe z udziałem podejrzanych: Jakubem R. – byłym Zastępcą Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy i Aliną D., którym przedstawiono postanowienia o uzupełnieniu zarzutów.

Jakubowi R. prokurator dotychczas zarzucał przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 31 410 000,00zł w zamian za wydanie decyzji reprywatyzacjach o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskich położonych przy Placu Defilad 1 i ul. Karowej 14/15. Czynów tych podejrzany miał dopuścić się, działając wspólnie i w porozumieniu ze swoją matką Aliną D. oraz byłym dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – Grzegorzem M, którzy także usłyszeli w tym zakresie zarzuty.

Nadto podejrzanym Jakubowi R. i Alinie D. zarzuca się przyjmowanie korzyści majątkowych – w imieniu własnym ( Jakub R.) i w imieniu osoby drugiej ( Alina D.)  w zamian za pozytywne załatwienie spraw tj. wydanie decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego do gruntu bądź wydanie decyzji odszkodowawczych względem pomiotów reprezentowanych przez Kancelarię Adwokacką Roberta N., a dotyczących 11 nieruchomości warszawskich. Wysokość przyjętej korzyści majątkowej przyjętej w zarzutach to kwota 12 344 981,00zł. Warszawski Ratusz wydał w tych sprawach łącznie 31 decyzji.

Jakub R. usłyszał także zarzut przyjęcia, już po rozwiązaniu stosunku pracy z Urzędem m. st. Warszawy, korzyści majątkowej w wysokości 3 114 858,00zł, którą otrzymał powołując się na wypływy w w/w jednostce i w zamian za pośrednictwo w pomyślnym załatwieniu spraw odszkodowawczych prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Roberta N. i dotyczących trzech warszawskich nieruchomości, a nadto zarzut porobienia dokumentu, zaś Alinie D. zarzucono dodatkowo nielegalne posiadanie broni palnej oraz amunicji.

09 lipca 2018r. prokurator przedstawił dwójce podejrzanych  dodatkowe zarzuty, zarzucając im „pranie brudnych pieniędzy” – tj. podejmowanie czynności mających na celu udaremnienie lub w znacznym stopniu utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia, a także utrudnienia lub udaremnienia przepadku środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00zł, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

Wobec obojga podejrzanych nadal stosowany jest izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ