Jakie skarby kryją w sobie hałdy górnicze?

Na pierwszy rzut oka zmiany w krajobrazie wywołane działalnością górniczą są negatywne. Niemniej jednak człowiek jest w stanie zmienić ten negatywny stan w atut. Dowodem na to są liczne projekty rekultywacyjne przeprowadzane na trenie Polski.

Powodów potraktowania wydobytej kopaliny jako odpadu mogą być dwa:

  • brak możliwości technologicznych odzysku surowca w drodze produkcji (np. zbyt duże rozproszenie surowca)
  • zbyt niska cena surowca, który miałby być odzyskany, co w efekcie czyni odzyskanie surowca nieopłacalnym

Budowa sztucznych jezior czy wykorzystanie hałd na stoki narciarskie. Oczywiście trudno tutaj mówić, że rekompensujemy naturze w całości straty wywołane działalnością górniczą. Niemniej jednak starym się przywrócić funkcjonalność terenu pogórniczemu w ten sposób aby służył dalej ludziom. Inną formą wykorzystania terenów pogórniczych jest udostępnianie starych kopali do celów turystycznych (przykład kopalina „Wieliczka”). W Polsce można zanotować w ostatnich latach wzrost zainteresowania taką formą turystyki.

infografika wDolnymŚląsku.com

Wykorzystanie trenów pogórniczych może przyjmować również aspekt przemysłowy. Wraz z rozwojem technologii oraz wzrostem popytu na surowce przedsiębiorcy i politycy zaczęli zastanawiać się nad tym co może się znajdować w tych hałdach oraz czy surowce tam zgromadzone mogą przedstawiać jakąś wartość. Faktem jest, że w hałdach znajduje się wiele surowców, które obecnie można wykorzystać w wielu dziedzinach przemysłu.

Zmiana ceny i zapotrzebowania na dany surowiec czyni te złoża atrakcyjne, niż można było się tego spodziewać w chwil likwidacji zakładu górniczego. Obecnie w Polsce brak jest regulacji prawnych dotyczących poszukiwania złóż antropogenicznych i wydobywania surowców ze złóż antropogenicznych.

Zastosowanie znajdują przepisy dotyczące odpadów i odpadów górniczych. Ww. działalność jest bardzo podobna do typowej działalności górniczej do prowadzenia której wymagana jest koncesja oraz działalność ta jest obwarowana szczególnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Z racji tego koniczne jest uregulowania ochrony złóż antropogenicznych, wymogów środowiskowych oraz zastosowania do tej działalności niektórych przepisów regulujących działalność geologiczno-górniczą.

Kolejnym krokiem powinno być uruchomienie projektów badawczych, które ocenią zasoby surowców zgromadzonych w hałdach oraz rozwój technologii ich wydobycia, który będzie bezpieczny dla środowiskach.

Mówiąc o hałdach nie należy zapominać o zbiornikach poflotacyjnych w których gromadzone są odpady pochodzące z procesu produkcji m.in. rud miedzi. W tych zbiornikach również znajduje się wiele surowców, które mogłyby być wykorzystane do dalszej produkcji. Powyższe przykłady dowodzą, że na świecie nie ma problemów z surowcami naturalnymi, a są tylko problemy natury prawno-politycznej.

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ