Pożary zmnieszają możliwości lasów w oczyszczaniu powietrza

Polska jest szczególnym państwem Unii Europejskiej, gdyż lasy pokrywają 29,5 procenta terytorium naszego kraju, co przekładając na liczby pokazuje, że lasy zajmują ponad 9,2 mln ha. Na Dolnym Śląsku według danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu lasy zajmują blisko 29 procent powierzchni dla tego regionu, co stanowi około 560 tys. ha. Jeśli chodzi o Europę to uchodzimy za lidera w powierzchni lasów.

Dużym problemem na Świecie, w Polsce i na Dolnym Śląsku są pożary lasów. Przyczyny pożarów lasów są różne dla różnych regionów Polski. W przypadku Dolnego Śląska zauważyć można przyczyny naturalne oraz związane z działalnością człowieka (umyśle i nieumyślne). Jeśli chodzi o naturalne przyczyny pożarów to na pewno zaliczyć można do nich zjawiska naturalne takie jak np. piorun. Niemniej jednak nie jest to główne źródło pożarów, gdyż w Polsce powstaje w wyniku uderzenia tylko ok 1 procent pożarów.

Dużo większym problemem jest działalność człowieka, którą można podzielić na celową działalność (podpalenia) ponad 45 procent pożarów w Polsce oraz nieumyślna objawiającą się nieostrożnością powoduje około 20 -25 procent pożarów. Warto również wspomnieć o pożarach, które nie powstały w lasach, ale na skutek jego sąsiedztwa z np. terenami zamieszkałymi przez ludzi oraz użytkami rolnymi, pożar przedostał się również na teren lasu. Niebezpośrednią przyczyną pożarów, ale na pewno zwiększającą możliwość powstania pożaru, są warunki atmosferyczne, w szczególności brak opadów atmosferycznych oraz wysoka temperatura.

infografika wDolnymŚląsku.com

Dlatego w niektórych okresach wprowadzane są zakazy wchodzenia do lasu, gdyż przy odpowiednich warunkach niegroźne zachowanie człowieka może doprowadzić do dużego pożaru lasu. Przykładem może być używanie w lasach otwartego ognia, palenie papierosów lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby oraz pozostałości roślinnej. Za przyczynę pożarów uznawane są również wynikiem niesprawnego środka transportu drogowego lub kolejowego.

Zdecydowanie lasy w Polsce zaliczane są do tych o najwyższym w skali Europy zagrożeniu pożarowym. Wynika to przede wszystkim z rodzaju i wieku drzew wchodzących w skład lasu. Lasy , w których wiek drzewostanu układa się poniżej 60 lat jest najbardziej zagrożony pod kątem powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Ponadto czynnikiem wpływającym na większą podatność na zagrożenia pożarowe ma duży udział siedlisk bobrowych oraz dominacji sosny w składzie gatunkowym.

W wyniku pożarów lasu Skarb Państwa pownosi ogromne straty finansowe, które stosunkowo łatwo policzyć. Nie są to jedyne straty, gdyż nierzadko trudne do policzenia są straty środowiskowe. Las jest wielkim „producentem” tlenu i równocześnie „pochłaniaczem” dwutlenku węgla. Skutkiem pożaru lasu możliwości pochłaniania dwutlenku węgla się zmniejsza oraz produkcja tlenu spada, w efekcie zmiesza się jakość powietrza. Dodatkowo negatywne skutki są potęgowane, gdyż w wyniku spalania lasu do atmosfery emitowane są jednorazowo duże ilości dwutlenku węgla.

Źródła:
wroclaw.lasy.gov.pl/
gov.pl/pl/nasze-lasy
strazacki.pl/
straz.gov.pl
remiza.com.pl
olawa998.2014

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ