Wspominamy bohaterów: Konrad Dybowski – Przyznaję się do faktów, nie do winy

Kotwice Pamięci

Konrad Dybowski (1919-1947), ps. Sęp II, Zyberk, Zet i Konar. Żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Jako ochotnik brał udział w kampanii wrześniowej. Po klęsce, przedostał się do Lwowa, gdzie wykonywał zadania organizacyjno-wywiadowcze w Drohobyczu i Borysławiu – używała wówczas pseudonimu Sęp. Ze zdobytą wiedzą pojechał do Krakowa i związał się z Krakowską Brygadą Obrony Narodowej.

Po wojnie, jako Zyberk i Zet, dalej działał w brygadzie, w podziemnych strukturach. Został kierownikiem sieci wywiadowczej, podporządkowanej Okręgowi Krakowskiemu WiN. Jednocześnie był oficerem polityczno-wychowawczym w Szkole Podoficerów Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Wiele pozyskanych informacji dostarczał mu ojciec, Władysław Dybowski, który rozpracowywał urzędy miejscowej administracji, jak PUBP, MO, KBW a także relacje ekonomiczne i etniczne, stosunek ludności do sowieckiego garnizonu. Konrad Dybowski był  kurierem i wszystkie zdobyte informacje dostarczał do Londynu. Został aresztowany 16 października 1946 i oskarżony o to, że był członkiem OP i WiN-u a także, o zorganizowanie sieci wywiadowczej w Szkole Podoficerskiej MO, kierowanie nią i rozpowszechnianie pism i ulotek. Wreszcie o to, że był agentem OP w szeregach PPR.

16 czerwca 1947 został skazany na podstawie pkt. 7 Dekretu Bieruta na karę śmierci, na ostatniej rozprawie sądowej powiedział: „Przyznaję się do faktów, nie do winy”. Tydzień później napisał prośbę o łaskę. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Konrad Dybowski został rozstrzelany 31 sierpnia 1947 według jednych źródeł, inne podają 30 lipca ’46. Do dzisiaj miejsce pochówku nie jest znane. Symboliczny grób znajduje się na Powązkach, w kwaterze „Na Łączce”.

Konrad Dybowski ostał odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi z Mieczami. w 1993 roku, SWOW unieważnił wyrok b. WSR w Warszawie.

źródło: wikipedia.org

fot. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku praca zbiorowa Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN

Artykuł powstał dzięki wsparciu programu „Dolny Śląsk Pamięta” przez Fundację KGHM

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ