Wspominamy bohaterów: Mjr Zygmunt Kłoniecki – uczestniczył w Powstaniu Warszawskim…aresztowany przez UB i skazany na 12 lat …

Kotwice pamięci

Mjr Zygmunt Kłoniecki (1897-1971), ps. Antoni, Niezgoda.

Oficer służby stałej WP. W1939 służył w 9 Batalionie Saperów utworzonym w ramach mobilizacji przez 6 Batalion Saperów, gdzie pełnił funkcję zastępcy. Tam też – w szeregach 9 Batalionu Saperów – brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Był w organizacji konspiracyjnej o nazwie Wojskowa Organizacja Podziemna /WOP/ na terenie województwa warszawskiego, od października 1939 do 1944.

Był też komendantem Kedywu Obszaru Warszawskiego AK. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, po jego upadku dostał sie do niewoli. Po wkroczeniu armii sowieckiej w szeregach „Nie”, nast. DSZ. Od września 1945 działacz WiN, m.in. szef łączności II ZG WiN.

Od 1943 roku kierował całokształtem akcji dywersyjno-sabotażowych na podległym terenie. Awansowany do stopnia mjr sł. st. saperów 11 XI 1943.

Aresztowany przez UB 29 listopada 1948, skazany wyrokiem WSR w Warszawie na 12 lat więzienia. Więziony na Mokotowie, po wyroku przewieziony do Wronek. UB kilkakrotnie przewozi go do więzienia warszawskiego, i po krótkich pobytach odwozi na miejsce. Turtury i warunki więzienne wpływają na jego zdrowie. Ze względu na ten stan Postanowieniem WSG w Warszawie z 01 VI 1955 i na mocy amnestii karę zmniejszono do 10 lat.  Mjr Zygmunt Kłoniecki został zwolniony w czerwcu 1955.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 12570, KW, KN, SKZ.

źródło: wikipedia.org

fot. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku praca zbiorowa Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN

Artykuł powstał dzięki wsparciu programu „Dolny Śląsk Pamięta” przez Fundację KGHM

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ