Nowe trasy rowerowe na Drobnera i Łokietka. Zmiany w organizacji ruchu kołowego

Podczas najbliższego weekendu na ulicy Probusa, Drobnera, Łokietka i Jedności Narodwej zostanie wdrożona nowa organizacja ruchu, będąca elementem budowy ścieżek i wyznaczania pasów rowerowych we wskazanym obszarze.

Inwestycja polegała na wykonaniu ścieżki rowerowej od mostów Uniwersyteckich aż do skrzyżowania z ul. Probusa po stronie bulwaru, oraz po stronie przeciwnej od skrzyżowania z ul. Łokietka do ul. Probusa. W ul. Łokietka zostały wyznaczone pasy rowerowe na jezdni. Wjazd z w ul. Łokietka będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Drobnera. Zlikwidowany zostaje lewoskręt z Probusa do Drobnera (do placu Bema), wybudowano lewskręt z Drobnera do Probusa.

Przejazdy rowerowe w ciągu ul. Drobnera zostały wyniesione aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Do końca tygodnia potrwają prace przy wymianie nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Jedności Narodowej i Probusa, w czwartek 9 sierpnia komisja dokona odbioru oznakowania z ewentualnością zalecenia poprawek.

Jeśli komisja nie zgłosi uwag, zmiany zaczną obowiązywać od nocy z 10/11 sierpnia.

źródło: zdium.wroc.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ