Leśne gospodarstwa węglowe. Sprawdź na czym polega flagowy program Lasów Państwowych!

Leśne gospodarstwa węglowe to nowy sposób na redukcję dwutlenku węgla oraz wywiązanie się przez Polskę ze zobowiązań wynikających z Pakietu Klimatyczno-energetycznego. Flagowy program realizowany przez Lasy Państwowe. Duża szansa wykorzystania naturalnego potencjału naszego kraju. Również Dolny Śląsk ze względu na dobre warunki leśnicze może skorzystać z tego programu.

Europejska polityka klimatyczna oparta jest na pakiecie klimatyczno-energetycznym. W 2007 r. przedstawiciele państw członkowskich dokonali wyznaczenia celów europejskiej polityki klimatycznej, w efekcie czego w 2009 r. przyjęte zostały regulacje na poziomie Unii Europejskiej, które służyć miały realizacji tych celów. Pakiet klimatyczno-energetyczny (nazywany „3×20) zakładał realizację trzech głównych celów tj. redukcja o 20 procent emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w Unii Europejskiej do poziomu 20 procent oraz zwiększenie o 20 procent efektywności energetycznej.

Postawione w 2009 cele wykazują wielkie ambicje polityków europejskich. W szczególności państwa europejskie takiej jak Niemcy, Francja oraz Holandia nie będą miały problemu z osiągnięciem wyznaczonych przez Unie Europejską celów. Od lat pracują nad dostosowaniem swoich gospodarek do modelu niskoemisyjnej gospodarki. Pakiet klimatyczno-energetyczny jest bardzo niebezpieczny dla mniej rozwiniętych państw, w szczególności dla państw nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Przestawienie w krótkim czasie gospodarki opartej na węglu, na gospodarkę nisoemisyjną może przynieść bardzo negatywne skutki dla tych państw członkowskich, w tym Polski.

infografika wDolnymŚląsku.com

Polska od lat zabiega o uwzględnienie lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla oraz na równe traktowanie pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy z innymi działaniami mającymi na celu redukcję dwutlenku węgla. Polska poczyniła już pierwsze kroki w tym kierunku poprzez uruchomienie Projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe. Jak czytamy na oficjalnej stronie Lasów Państwowych „Projekt ma następujące zadania: zwiększenie ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę, redukcję emisji z obszarów podmokłych oraz magazynowanie węgla na składach drewna”.

Planuje się, że w ramach projektu realizowane będą dodatkowe działania w 26 nadleśnictwach na łącznej powierzchni 12 000 ha. W ramach tych działań dokonywać się ma m.in. zmiana ścieżki pielęgnowania lasu i jego użytkowania przedrębnego, zmianę wieku wymiany generacyjnej lasu, zadrzewianie gruntów zajętych pod infrastrukturę, zmniejszenie powierzchni szkółek leśnych na recz pozyskiwania sadzonek z podszytów. W efekcie zmagazynowane zostaną w wytypowanych lasach dodatkowe ilości węgla, które w połowie 2018r. Mają trafić do obrotu trafić w formie jednostek dwutlenku węgla, które mają być sprzedawane za pomocą aplikacji „e-LGW”.

Zgodnie z informacją na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w leśnictwie Dziewiętlin i Kubryk prowadzone będą działania dodatkowe w ramach projektu Leśne gospodarstwo Węglowe.

http://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/projekty-rozwojowe/-/asset_publisher/7PcENrBXlBZJ/content/lesne-gospodarstwa-weglowe

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_pl

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ