Wspominamy bohaterów: Mjr Józef Herzog: działał w antykomunistycznej konspiracji … doprowadził do zachowania pamiątek po Józefie Piłsudskim

Mjr Józef Herzog (1901-1983) ps. Józwa. Piłsudczyk, legionista, major piechoty WP, działacz WIN, działał w antykomunistycznej konspiracji w szeregach DSZ w Krakowie. Był szefem Wydziału Informacji w sieci wojskowo-propagandowej.

W 1939 roku walczył z Niemcami na przedpolach Warszawy, następnie w obronie Modlina aż do kapitulacji. Od 29 IX 1939 w niewoli niemieckiej w Działdowie potem w oflagu IX C w Rothenburgu, XI B Braunschweig i od VI 1940 w II C w Woldenbergu (Dobiegniew).

Herzog Józef w oflagu w Woldembergu włączył się w obozową konspirację wojskową. Włoskim jeńcom organizował w ubrania, lekarstwa, żywność i papierosy. Był członkiem Komisji Pocztowej, która kierowała organizacją i działalnością poczty w obozie.

Wolność odzyskał w lutym 1945 i powrócił do Krakowa. Podjął pracę i działalność konspiracyjną a od września 1945 w WiN. Został kierownikiem Wydziału Informacji w sieci wojskowo-propagandowej przy Komendzie Obszaru Południowego WiN. W marcu 1946 bojąc się aresztowania przez UB przenosi się do Sosnowca. Odtąd jest poszukiwany, utrzymuje się z pracy wędrownego sprzedawcy naczyń kuchennych.

Urząd Bezpieczeństwa aresztuje Herzoga 20 października 1946, po rocznym śledztwie WSR w Krakowie go na karę 9 lat więzienia, ale zastosowano amnestię z 22 lutego 1947 i karę złagodzono do 4 lat i 6 miesięcy. Karę więzienia odbył we Wronkach. W 1950 zaliczono go do kategorii więźniów antypaństwowych „A”. W takich przypadkach każdy więzień jest szczególnie prześladowany przez pracowników ZK. Został zwolniony 20 kwietnia 1951 ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu. Był szykanowany, inwigilowany ale dalej działał dla dobra kraju. Doprowadził do zachowania pamiątek po Józefie Piłsudskim, odnowienia krypty na Wawelu i wyremontowania Kopca Piłsudskiego. Uczestniczył w organizacji Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, w 1981 roku i wszedł w skład kapituły odznaki. Na grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim umieścił epitafia braci: Franciszka i Stefana, zamordowanych przez NKWD  w Charkowie i Katyniu, podając miejsca ich śmierci. Pogrzeb Mjr Józefa Herzoga przemienił się w wielką manifestację patriotyczną – jest pochowany na cmentarzu w Rakowieckim w Krakowie.

Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti, Krzyżem walecznych – czterokrotnie, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką „Za wierną służbę”.

źródło: wikipedia.org

fot. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku praca zbiorowa Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN

Artykuł powstał dzięki wsparciu programu „Dolny Śląsk Pamięta” przez Fundację KGHM

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ