KWOTA NAJNIŻSZEJ EMERYTURY WZROŚNIE DO 1100 ZŁ?

Do 1100 zł może wzrosnąć najniższa emerytura w przyszłym roku. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma wynosić 825 zł. Przewiduje to projekt zapisany w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Rząd planuje – jak wynika z wykazu prac – zaproponować jednorazową modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji. Nowy mechanizm przewiduje, że emeryci dostaną minimum 70 zł podwyżki. Chodzi o zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia.

Na razie jest za wcześnie, by mówić o ostatecznych kwotach. Dokument jest jeszcze konsultowany – zaznacza wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed.

– Przygotowujemy się do przyszłorocznej waloryzacji emerytur. Jeden z tych etapów to jest podwyższenie najniższej emerytury, która wynosi dziś 1029 zł. Zakładamy, że ona wzrośnie. Prace są w konsultacjach. Także nie mogę jeszcze podać ostatecznej kwoty chociażby minimalnej emerytury czy innych świadczeń. Można jednak założyć, że kwota 1100 zł to jest prawdopodobna wielkość, choć może być jeszcze inna – wskazuje Stanisław Szwed.

Za projekt ustawy w tej sprawie ma być odpowiedzialne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według planów proponowane rozwiązania mają być przyjęte w IV kwartale br.

Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

GUS w styczniu podał, że wskaźniki średniorocznych cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 r. wyniosły odpowiednio: 102 i 102,3 proc.

źródło: radiomaryja.pl

PODZIEL SIĘ