11 listopada 2018 we Wrocławiu

11 listopada.jpg

W 1937 r. na mocy ustawy, 11 listopada został świętem państwowym, symbolicznie pokazując, że właśnie tego dnia 1918 r., po latach zaborów, Polska stała się niepodległa. I mimo że w lipcu 1945 r. na blisko 44 lata Święto Niepodległości zniknęło z polskiego kalendarza (by do niego powrócić podczas transformacji ustrojowej w 1989 r.) – niezaprzeczalny jest fakt, że właśnie w roku 2018 świętujemy 100-lecie odzyskania wolności. Zobacz, co dzieje się tego dnia we Wrocławiu.

(…) 8 listopada 1926 r. Piłsudski, wówczas premier rządu, wydał okólnik, w którym głosił m.in., że „w dniu 11 listopada państwo polskie obchodzić będzie 8. rocznicę jarzma niewoli i uzyskania pełnej, faktycznej niezawisłości. Data powyższa winna pozostać w stałej pamięci społeczeństwa i utrwalić się w umysłach młodego pokolenia, które w zaraniu swego życia powinno odczuwać doniosłość i uroczystość tego pamiętnego dnia”. Dalej Piłsudski stwierdzał, że dzień ten powinien być wolnym od pracy i nauki.

Święto Niepodległości we Wrocławiu 2018

(…) Ustawa sejmu IV kadencji z 23 kwietnia 1937 r. już oficjalnie uznała jako fakt powszechnie obowiązujący odzyskanie przez Polskę niepodległości dzięki Józefowi Piłsudskiemu i jego działalności. Głosiła ona m.in., że „dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym świętem niepodległości”.

(Krzysztof Kloc, fragmenty artykułu, który ukazał się na Histmag.org, licencja: CC BY-SA 3.0)

https://www.wroclaw.pl/portal/dzien-niepodleglosci-11-listopada-2018-we-wroclawiu-wydarzenia

Pod niemieckim okupantem w czasie ostatniej wojny światowej żadne jawne świętowanie polskości nie wchodziło w grę. 11 listopada obchodzono więc w konspiracji, mimo że wiązało się to z narażeniem na dotkliwe represje ze strony hitlerowców, na przykład wieszając, gdzie się dało, afisze i napisy „Polska żyje”, „Polska zwycięży”, „Polska walczy”, „Jeszcze Polska nie zginęła”, „11 XI 1918”, także znak Polski Walczącej. Nieraz pojawiały się w miejscach, szczególnie ważnych dla Polaków, np. przy pomnikach, biało-czerwone kwiaty i narodowe flagi. O Święcie Niepodległości przypominała także podziemna prasa.

https://www.wroclaw.pl/portal/dzien-niepodleglosci-11-listopada-2018-we-wroclawiu-wydarzenia

W roku 1945, po zakończeniu działań wojennych, ustawa Krajowej Rady Narodowej wprowadziła Narodowe Święto Odrodzenia Polski, ustalając jego datę na 22 lipca (w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN), jednocześnie znosząc Święto Niepodległości.

Pamiętamy, że w PRL-owskiej rzeczywistości rocznice 11 listopada obchodzony były nielegalnie przez środowiska niepodległościowe. Ich organizatorzy i uczestnicy często byli represjonowani przez ówczesną władzę. Zmieniło się to „na chwilę” w latach 1980–1981, gdy dzięki Solidarności pamięć o Święcie Niepodległości odżyła odważnie w świadomości społecznej i w formie organizowanych otwarcie obchodów, ze składaniem kwiatów, m.in. pod warszawskim Grobem Nieznanego Żołnierza, przez rządzących.

https://www.wroclaw.pl/portal/dzien-niepodleglosci-11-listopada-2018-we-wroclawiu-wydarzenia

Jako oficjalne święto państwowe 11 listopada powrócił na dobre w 1989 r. Przywrócone zostało sejm ustawą z 15 lutego tegoż roku pod nazwą – Narodowe Święto Niepodległości. Osiem lat później sejm podjął również uchwałę, że listopadowa rocznica „skłania także do refleksji nad półwieczem, w którym wolnościowe i demokratyczne aspiracje Polaków były dławione przez hitlerowskich i sowieckich okupantów, a następnie – obcą naszej tradycji – podporządkowaną Związkowi Radzieckiemu komunistyczną władzę”.

11 listopada jest dniem wolnym od pracy i nauki. We Wrocławiu każdego roku odbywa się szereg wydarzeń, w których można uczestniczyć, by zaświadczyć o swoim przywiązaniu do wolnej i niezawisłej Ojczyzny. W tym, 2018 roku natomiast wydźwięk tych szanowanych przez nas wartości jest szczególny.

źródło: https://www.wroclaw.pl/portal/dzien-niepodleglosci-11-listopada-2018-we-wroclawiu-wydarzenia

PODZIEL SIĘ