Park Mamuta na Oporowie już czeka na mieszkańców

www.wroclaw.pl/rozmawia/park-mamuta-juz-czeka-na-mieszkancow

Park Mamuta to długo wyczekiwana inwestycja, która powstała w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Na jej realizację przeznaczono ponad 2 mln zł. Z racji ukończenia prac już w najbliższą sobotę, 10 listopada, odbędzie się niezwykły„Piknik pod Mamutem”. Uczestnicy posadzą nowe krzewy, a także wyjątkowe rodzinne drzewo.

Było to bardzo duże i nietypowe przedsięwzięcie, wymagające zaangażowania wielu podmiotów. W pierwszej kolejności należało wypowiedzieć umowy najemcom, którzy do tej pory zajmowali ten teren, a następnie przygotować koncepcję jego zagospodarowania i uzgodnić wymaganą dokumentację.

– Grunty wymagały odrolnienia. Potrzebowaliśmy także wszelkich wymaganych uzgodnień, w tym tego najważniejszego od RZGW (przyp. red. zarządca rzeki Ślęzy) i firmy TAURON. Sieć wysokiego napięcia została przebudowana, gdyż bez tej czynności nie można byłoby stworzyć na tym obszarze terenów rekreacyjnych i publicznie dostępnych. Wszystkie działania pochłonęły mnóstwo czasu, od jesieni 2014 do późnej wiosny 2017 – mówi Małgorzata Szafran z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

www.wroclaw.pl/rozmawia/park-mamuta-juz-czeka-na-mieszkancow

Następnie Zarząd Zieleni Miejskich przystąpił do poszukiwania wykonawców. Przetarg na wyłonienie wykonawcy „Ślężańskiego Mamuta” ogłaszany był czterokrotnie i nawet mimo zastosowania procedury z podziałem na zadania, nie udało się uzyskać ofert w ramach pierwotnie zaplanowanej kwoty.

Mając na uwadze, jak bardzo mieszkańcom zależy na szybkiej realizacji projektu, podjęto jednak decyzję o wyborze oferentów. Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z Biurem ds. Partycypacji Społecznej zdecydował o przekazaniu dodatkowych środków finansowych na realizację całego zakresu zadań z oszczędności w ramach programu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

3 odrębne etapy prac

Ostatecznie zadanie zostało podzielone na 3 odrębne etapy:

  • Zadanie 1 polegało na robotach rozbiórkowych, czyszczeniu terenu, wycince i karczowaniu drzew, pielęgnacji drzewostanu, utylizacji śmieci i gruzu, a także demontażu nieczynnych słupów energetycznych – prace na powierzchni 1 363 m2 rozpoczęły się w marcu tego roku.
  • Zadanie 2 polegało na wykonaniu urządzenia zabawowego „Mamut”, wraz z montażem i wykonaniem nawierzchni placu zabaw. Ponadto wykonano fragment ścieżki, drewniany przystanek, zamontowano tablice informacyjno-porządkowe z regulaminem oraz kosze na śmieci.
  • W zadaniu 3 wykonane zostały kolejne fragmenty ścieżek o nawierzchni żwirowej, drewniany przystanek, totemy powitalne, słupki drogowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz ponowne nasadzenia zieleni, co więcej, do nowej lokalizacji przeniesiona została istniejąca rzeźba T. Tellera.
www.wroclaw.pl/rozmawia/park-mamuta-juz-czeka-na-mieszkancow

– Mamut, pierwszego tego typu urządzenie zabawowe we Wrocławiu, ma 8 m wysokości, wewnątrz umieszczone są siatki, po których można się wspinać i zjechać ślizgawką zrobioną z kłów. Dopełnieniem projektu są ścieżki o nawierzchni żwirowej, drewniane przystanki, głazy narzutowe, stojaki rowerowe, kosze na śmieci i totemy powitalne. Nowe życie zyskały także odnowione rzeźby Tellera – dodaje Małgorzata Szafran.

Oczywiście, aby projekt można było uznać za kompletny, należy jeszcze obdarować go jakże cenną roślinnością. Zarząd Zieleni Miejskiej stworzył już koncepcję nowej szaty roślinnej dla „Ślężańskiego Mamuta”. Zostanie posadzonych 451 drzew liściastych, ponad 6200 krzewów ozdobnych oraz 18 500 traw ozdobnych i skrzypów. Natomiast w kolejnych latach w ramach zadań własnych ZZM będzie systematycznie uzupełniał zieleń.

www.wroclaw.pl/rozmawia/park-mamuta-juz-czeka-na-mieszkancow

Obecnie teren został wzbogacony o pierwsze krzewy i drzewa, a kolejne pojawią się w listopadzie. Natomiast wiosną 2019 roku w ramach projektu „Wrośnij we WROcław” mieszkańcy posadzą na tym obszarze drzewa owocowe.

źródło: www.wroclaw.pl/rozmawia/park-mamuta-juz-czeka-na-mieszkancow

PODZIEL SIĘ