Wspominamy bohaterów: Tadeusz Łabędzki. Żołnierz Wyklęty, zamordowany przez ubowców strzałem w tył głowy

Tadeusz Łabędzki (1917-1946), harcerz, narodowiec, Żołnierz Wyklęty, zamordowany przez ubowców strzałem w tył głowy.

Do czasu zadania matury mieszkał w Łodzi. Był w 3 Łódzkiej Drużynie Harcerzy im. Romualda Traugutta, działał w Narodowej Organizacji Gimnazjalnej. W czasie studiów na wydziale prawa na Uniwersytecie Warszawskim brał udział w wielu akcjach i manifestacjach młodzieży narodowej.

Łabędzki był członkiem Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, wówczas największej organizacji studenckiej w Polsce. W Warszawie, wraz z innymi organizacjami współpracującymi, liczyła ponad pięć tysięcy członków.

W okresie międzywojennym należał do Stronnictwa Narodowego. Od 1937 do 1939 był redaktorem naczelnym „Wszechpolaka” pisma organizacji Młodzież Wszechpolska – Związek Akademicki, które miało podtytuł „Narodowe Pismo Akademickie”. W  konspiracji od 1939 roku. Działał jako współorganizator i jeden z przywódców Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej aż do września 1942 roku. Później organizacja znalazła się w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych.

Rok później Tadeusz Łabędzki przygotowywał reaktywowanie Młodzieży Wszechpolskiej.  Udało się w lutym 1944, stanął też na jej czele. Znowu wydawał „Wszechpolaka”, aż do aresztowania w 1946 roku. „Wszechpolaka” w 1944 roku wydał cztery numery. Pismo miało charakter teoretyczno-programowy. Zawierało bieżącą publicystykę polityczną, artykuły dotyczące ideologii ruchu narodowego, gospodarki i historii.

W latach 1945–1946 był żołnierzem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Tadeusz Łabędzki razem z przyjaciółmi – Lechosławem Roszkowskim, Tadeuszem Zawadzińskim, Janem Morawcem – został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 7 kwietnia 1946, w urządzonym kotle, w mieszkaniu Roszkowskiego w Łodzi.

Po dwu miesięcznym brutalnym śledztwie w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie m.in. przez Adama Humera – wszyscy otrzymali wyroki śmierci. Łabędzki nikogo nie wydał, został zamordowany 9 czerwca 1946 strzałem w tył głowy. Nie wiadomo gdzie leżą jego szczątki. Grób symboliczny znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Kwaterze „Na Łączce”.

W 2012 roku prezydent RP odznaczył pośmiertnie Tadeusza Łabędzkiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Młodzież Wszechpolska została reaktywowana 2 grudnia 1989 roku w Poznaniu i działa nadal.

Pismo „Wszechpolak”, ukazywało się w latach 1992-2007.

źródło: wikipedia.org

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ