Rada Miasta: Miał być audyt, będzie kontynuacja. PIS składa poprawki do planu budżetu Wrocławia na rok 2019

Foto: Archiwum prywatne M. Kurczewskiego

Dzisiaj Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił poprawki do planu budżetu Wrocławia na rok 2019. Michał Kurczewski Przewodniczący Klubu mówi, że projekt budżetu Wrocławia na rok 2019 najpełniej oddaje słowo – kontynuacja.

Do takich refleksji skłania porównanie budżetu z roku 2018 i tego na rok 2019. W kluczowych pozycjach budżetu, które decydują o jakości życia i zdrowiu mieszkańców miasta nie widać istotnego postępu. Wydatkami, niewątpliwie wpływającymi na jakość życia mieszkańców, są te związane z bieżącym utrzymaniem transportu zbiorowego, gdzie nie ma zwiększenia wydatków (zaplanowane 406 mln w 2018 kontra 399 mln zaplanowane na 2019 r.). Z kolei zapowiadany przez prezydenta Sutryka audyt torowisk będzie trzeba najprawdopodobniej schować głęboko do szuflady. Miasto zaplanowało wydatek w kwocie 14 mln na eksploatację torowisk tramwajowych na rok 2019, w stosunku do 12.8 mln w roku 2018. W celu zobrazowania problemu bardzo niskich nakładów na ten cel warto przywołać Kraków, gdzie na modernizację torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaplanowano na ten cel ponad 125 mln zł w roku 2019. Nic zatem nie wskazuje żeby Wrocław miał wkrótce przestać przewodzić w kategorii lidera wykolejeń tramwajów.

Radni Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się do jakości powietrza i nieuwzględnieniu nowych  placówek edukacyjnych.

Wydatki ponoszone przez miasto w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia są wprawdzie większe w stosunku do roku 2018, ale przeznaczenie 15 mln  na ten cel oznacza wieloletnie zmagania się z tym problemem. Niedawno prezydent Jacek Sutryk podpisał umowę z Politechnika Wrocławską na oszacowanie liczby „kopciuchów”. Na obecnym etapie oczekiwalibyśmy już dokonania inwentaryzacji kotłów i budynków, a nie wydawania pieniędzy szacunkowe wartości. Istnieją już opracowania dotyczące szacunkowych ilości „kopciuchów” we Wrocławiu.

W przedłożonych dokumentach nie dostrzegamy  potwierdzenia planów budowy szkół na Lipie Piotrowskiej, Wojszycach czy Maślicach. Koszty „planowania po wrocławsku” w dalszym ciągu będą więc ponoszone przez peryferyjne osiedla Wrocławia.

Propozycje poprawek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości skupiają się na kilku obszarach.

Po pierwsze chcemy podnieść nakłady na torowiska tramwajowe. To obszar, w którym nigdy nie powinno dojść do żadnych oszczędności. Oprócz komfortu podróży na szali jest także nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Drugi istotny obszar to zwiększenie nakładów na walkę ze smogiem. Oprócz dużego programu rządowego „Czyste Powietrze” potrzebne są aktywne działania lokalnego samorządu. Proponujemy zatem zwiększenie nakładów w ramach miejskiego programu i stworzenie programu kompleksowej termomodernizacji przy jednoczesnym podłączeniu ciepła sieciowego. Dodatkowo postulujemy budowę stacji monitorowania jakości powietrza.

Trzeci ważny dla nas obszar to opieka zdrowotna. Chcemy  poprawić dostępność świadczeń dla mieszkańców, którzy doznali urazu i potrzebują dostać się pilnie do chirurga w nocy lub podczas weekendu. Relatywnie niewielka kwota – 703 tys. jest  w stanie poprawić sytuację w tej newralgicznej dziedzinie. Proponujemy także dofinansowanie Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej (4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką) w celu leczenia niepłodności u kobiet.

Czwarty obszar to szereg inwestycji osiedlowych, które są od lat wyczekiwane przez mieszkańców. Proponujemy  tu zabezpieczenie środków na projekty architektoniczne i dokumentację projektową szkół na Lipie Piotrowskiej, Wojszycach i rozbudowę szkoły na Maślicach. Jednym z przykładów niezbędnej inwestycji osiedlowej jest przedłużenie ulicy Litewskiej, na które czeka całe Psie Pole.  Chcielibyśmy także, aby miasto rozwiązało problem z przeładowaniem autobusów podróżujących ze Swojczyc w kierunku ronda Reagana i proponujemy zabezpieczenie środków na dodatkowe przejazdy autobusów.

Piąty obszar, zaakcentowany w naszych poprawkach, to Odra i jej potencjał. W tej dziedzinie proponujemy zapoczątkowanie prac nad miejskim portem, który pozwoli ożywić rzekę i uatrakcyjnić ofertę dla mieszkańców Wrocławia oraz turystów.

Proponujemy także zwiększenie nagładów na wyposażenie świetlic w materiały dydaktyczne oraz doposażenie szkół w niezbędny sprzęt sportowy, którego wciąż brakuje w wielu placówkach.

PODZIEL SIĘ