Zagrożenie zdrowia człowieka i środowiska wywołane hałasem i wibracjami


Zdrowie człowieka w wyniku występowania nadmiernego hałasu, a także przebywanie w warunkach ciągłego hałasu jest zagrożone w największym stopniu ubytkiem słuchu, a także takimi dolegliwości jak choroby układu krążenia, czy układu nerwowego. Zespół dolegliwości zdrowotnych wywołanych hałasem i wibracjami nazywany jest chorobą wibroakustyczną.

Hałas jest pojęciem subiektywnym, lecz na pewno można stwierdzić, że jest nieprzyjemny i dokuczliwy, szczególnie, gdy trawa zbyt długo. Hałas działa za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka. Czułość ucha ludzkiego na wrażenia dźwiękowe jest różna dla różnych częstotliwości dźwięków. Według naukowych publikacji można wymienić pięć progów dźwiękowych wpływających na człowieka. Pierwszy to dźwięki, które nie są szkodliwe dla organizmu ludzkiego, choć mogą być denerwujące. Do drugiego zaliczamy dźwięki, które wpływają ujemnie na organizm powodując zmęczenie układu nerwowego, obniżenie czułości wzroku, utrudniają zrozumienie mowy, porozumiewanie się, niekorzystnie wpływają na sen i wypoczynek. Następną grupą są dźwięki, przy których znacznie spada wydajność pracy, odczuwa się szkodliwy wpływ na zdrowie, osłabienie słuchu, bóle głowy, zaburzenia nerwowe. Przed ostatnią grupą jest hałas niebezpieczny dla organizmu, powodujący liczne zaburzenia, m.in. układu krążenia czy układu pokarmowego. Najbardziej niebezpieczna dla człowieka jest grupa piąta, gdzie hałas stanowi zagrożenie życia. Może powodować poważne choroby. Przebywanie w tym hałasie skutkuje zaburzeniami równowagi, mdłości, zmienia proporcje zawartości różnych składników we krwi, wywołując choroby psychiczne.

Okazuje się, że człowiek odbiera dźwięki nie tylko przez narząd słuchu, ale przez cały organizm. Skutki takiego odbioru dźwięku nazywane są, jako „poza słuchowe” skutki oddziaływania hałasu.

Do najpowszechniejszych i najbardziej uciążliwym źródeł hałasu i wibracji, szczególnie w środowisku zurbanizowanym, należy komunikacja drogowa.

Długotrwały hałas może mieć niekorzystny wpływ na człowieka. Pomijając już choroby, hałas wpływa także na inne aspekty naszego życia. Może być przyczyną obniżenia sprawności i chęci działania oraz wydajności pracy. Może niekorzystnie wpływać na kontakty międzyludzkie poprzez negatywny wpływ na możliwość komunikowania się, a także powodować lokalne napięcia i kłótnie. A także obniżyć sprawności uczenia się.

Hałas i wibracje powodują pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego. W konsekwencji możemy utracić poprzez środowisko naturalne, istotnej wartości, jaką jest cisza. Zmniejszyć lub także stracić wartość terenów rekreacyjnych lub leczniczych. Hałas może spowodować zmianę zachowań ptaków i innych zwierząt (stany lękowe, zmiana siedlisk, zmniejszenie liczby składanych jaj, spadek mleczności zwierząt i inne).

Od pierwszych chwil istnienia bardzo jesteśmy bardzo czuli na dźwięk. Badania audiologów szwedzkich wykazały, że płód zaczyna reagować na bodźce akustyczne między 4 a 5 miesiącem życia. Silny dźwięk lub wibracja pralki powodują zmiany w aktywności dziecka: budzą je ze snu, wywołują przyspieszenie akcji serca i niepokój ruchowy, dlatego warto się zastanowić nad tym jaki rodzaj hałasu nas otacza i czy czasami nie jest szkodliwy.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ