Nowe technologie separacji odpadów z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne składają się głównie z materiałów syntetycznych lub półsyntetycznych. Mają one szerokie zastosowanie, bo przecież używamy ich powszechnie. Charakteryzują się wysoką funkcjonalnością. Dzięki nim nasze życie staje się prostsze i bardziej wygodne.

Najbardziej znanym z nich jest oczywiście plastik, z którego wykonywane są folie, włókna, płyty, rury, butelki, pudełka i wiele innych. Tworzywa sztuczne mają wyjątkowa wszechstronność, co sprawia, że stosuje się je coraz częściej w niemal wszystkich dziedzinach życia. Występują w produkcji, a także budownictwie, transporcie, przemyśle elektrycznym i elektronicznym, rolnictwie, medycynie czy sporcie. Otrzymujemy je z surowców naturalnych takich jak celuloza, węgiel, gaz ziemny, sól i oczywiście ropa naftowa w procesach polimeryzacji i polikondensacji.

Tworzywa sztuczne niewątpliwie mają ogromną liczbę zalet, jednak posiadają też swoją czarną stronę, która stoi w konflikcie ze środowiskiem naturalnym, a mianowicie ulegają wyjątkowo wolnemu rozkładowi, bo ich czas to około 500 lat, przy czym wydzielane są dodatkowo związki metali ciężkich. Natomiast, podczas spalania wytwarzają trujące i bardzo szkodliwe substancje. Można śmiało stwierdzić, że są one jedną z najbardziej kłopotliwych kategorii odpadów, a społeczeństwo polskie produkuje ich bardzo dużo, bo aż około 276 tysięcy ton rocznie.

W związku z tym podejmowane próby tworzenia nowych technologii separacji i sortowania tworzyw sztucznych. W branży recyklingu proces rozdzielania materiałów jest bardzo istotny, może być zrealizowany za pomocą sorterów i przesiewaczy. Ale podstawą każdego sposobu rozdzielenia mieszaniny odpadów tworzyw sztucznych jest identyfikacja poszczególnych składników. Aby móc to zrobić sprawnie, niezbędne są do tego odpowiednie urządzania. W celu separacji odpadów zastosować możemy metody oparte na różnicy właściwości fizycznych:

  • gęstości tworzyw (flotacja statyczna, wirówki sortujące, hydrocyklony, klasyfikatory pneumatyczne)

  • polarności,

  • rozpuszczalności (selektywna ekstrakcja, np. ksylenem w obiegu zamkniętym).

Wyróżniamy kilka typów separatorów: separator magnetyczny, optyczny, elektrostatyczny, wanna separująca, hydrocyklon i separator pneumatyczny.

Jednym z urządzeń do separacji tworzyw sztucznych są separatory optoelektroniczne. Działają one w następujący sposób: Do sortera zaciągany jest przemiał tworzywa sztucznego. Wbudowany w sorter komputer, otrzymuje obraz z kamer i analizuje każdą drobinkę, która pojawia się na podświetlonej szybie. Gdy zauważy wybrany kolor uruchamia dmuchawki / wyrzutniki, które wydmuchują drobinki wybranego koloru tworzywa. Jest to bardzo zaawansowana technologia, ale jakże potrzebna. Oddzielanie różnych rodzajów tworzyw od siebie w ważny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska, ponieważ surowce zawarte w odpadach następie są poddawane recyklingowi.

Nowe technologie wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Kluczowe jest, aby wykorzystywać je w celu ochrony przyrody.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ