Funkcjonowanie zieleni w środowisku zurbanizowanym

Każde miasto jest przestrzenią w całości zaplanowaną i zaprojektowaną przez człowieka. W związku z tym także zieleń jest zaaranżowaną częścią miasta. Spełnia niezwykle ważne funkcje ekologiczne, zdrowotne oraz wypoczynkowe. Zieleń miejska jest realizowana jako parki, skwery czy aleje. Ale także zaliczamy tutaj obiekty sportowe, ogródki działkowe, cmentarze oraz ogrody botaniczne.

Te ostatnie, wraz z ogrodami zoologicznymi, pełnią ważną funkcję dydaktyczną. Tereny usytuowane bezpośrednio obok miasta, takie jak lasy i łąki również zaliczają się do nich, ponieważ są zachowane w procesie tworzenia miasta. Najmniejszymi elementami zieleni miejskiej są uprawy balkonowe i zaokienne, jednak potrafią być niezwykle różnorodne i naprawdę piękne. Formy zieleni są często niedocenianym elementem kompozycji urbanistycznej. Niestety w dzisiejszych czasach, w wielkich miastach, w wyniku niekontrolowanego rozrostu zabudowy, tereny zielone kurczą się znacznie bądź w ogóle zanikają. Nie można, zieleni miejskiej traktować jedynie jak mało ważne uzupełnienie zabudowy. A przecież gdy w mieście jest jej odpowiednio wiele mieszkańcom zapewnia się lepszy standard życia i poniekąd kieruje ich zainteresowania oraz preferencje. Miejskie tereny zielone są najczęściej ogólnodostępne.

Podczas planowania przestrzeni miejskiej zieleń jest oprawą dla rekreacji, ale także pełni ważną rolę w kwestii poprawy klimatu, poprzez jej wpływ na jakość powietrza, jego czystość i wilgotność czy przepływ. Ochrania także mieszkańców przed kurzem oraz dymem. Zieleń miejska również tłumi hałas, który powstaje przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych oraz w upalne dni daje jakże zbawienne zacienienie.

Rola zieleni w kompozycji urbanistycznej sprowadza się również do utrzymania bioróżnorodności, czyli jest siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt.

Życie w wielkich miastach potrafi być bardzo uciążliwe, a tereny zielone mają wyjątkowo dobry wpływ na złagodzenie, bądź nawet eliminację negatywnych aspektów miejskiego bytowania. Zieleń miejska daje człowiekowi możliwość kontaktu z naturą. Bowiem, tereny zieleni miejskiej są miejscem wypoczynku zarówno czynnego, jak i biernego. Z całą pewnością, kontakt z naturą jest ważny dla prawidłowego rozwoju człowieka.

W związku z wymienionymi pozytywnymi aspektami zieleni miejskiej, należy ją ochraniać i dbać o nią, dlatego powstały odpowiednie przepisy, które określają szczegółowo jak to robić. I na przykład, podczas prac i robót ziemnych należy chronić drzewa, by ich nie niszczyć. Podobnie sprawa wygląda podczas stosowania różnorodnych środków chemicznych, które mogą być stosowane na ulicach, placach i drogach publicznych tylko w taki sposób, aby nie szkodziły zieleni miejskiej. Ponadto, do dbałości o stan zieleni miejskiej zobowiązany jest właściciel terenu, na którym się ona znajduje. Niestety, rozwój miast wpływa niekorzystnie na zieleń w mieście. Na całe szczęście, zieleń miejska, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, staje się coraz bardziej docenianym składnikiem układów urbanistycznych, zarówno planowanych, jak i istniejących, w których istnieje możliwość stworzenia czy też przywrócenia zieleni.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ