Place Jana Pawła 2, Powstańców Śląskich i Grunwaldzki to najbardziej obciążone rejony w godzinach szczytu

zrównoważ-transport-Fenomen.jpg

We Wrocławiu przez osiem miesięcy prowadzono badania ruchu, które pokazały jak przemieszczamy się po mieście. Czy korzystamy z transportu miejskiego, prywatnego, kolejowego czy mieszanego.

Projekt pn. Kompleksowe Badania Ruchu 2018 objął również 21 gmin wokół Wrocławia. Badaczy interesowały preferencje kierowców po otwarciu AOW i tras szybkiego ruchu. Wszystkie dane w przyszłości posłużą do udoskonalenia systemu transportowego i przestrzennego miasta.

Do Wrocławia wjeżdża w ciągu doby niemal 240 tys. samochodów, niestety nie ma szczegółowych badań ile z nicj to pojazdy dostawcze, ciężarowe, osobowe ale wiadomo, że jest ich o 25% więcej, niż siedem lat temu.

W godzinach szczytu najbardziej obciążone są trzy rejony:

– pl. Jana Pawła 2 (8512 pasażerów wyjeżdżających z centrum w godz. 16.00-17.00),

– pl. Powstańców Śląskich (8392 pasażerów wjeżdżających do centrum w godz. 7.00-8.00),

– pl. Grunwaldzki (2597 samochodów wjeżdża do centrum w godz. 7.00-8.00, 2172 samochodów wyjeżdża z centrum w godz. 16.00-17.00).

Z roku na rok polepsza się oferta transportu kolejowego, za tym idzie stały wzrost korzystających z PKP.

Z badań wynika, że w gospodarstwach domowych we Wrocławiu spada liczba aut, na korzyść rowerów. Z kolei na przedmieściach samochodów jest dwa razy więcej.

W jaki sposób mieszkańcy poruszają się po mieście? – 41% autem, 28% transportem zbiorowym, 6% rowerem, a 24% pieszo.

Kompleksowe Badania Ruchu 2018 we Wrocławiu i okolicach oparte o zachowania komunikacyjne mieszkańców pozwoliły na zebranie wielu danych, które teraz będzie można poddać kolejnym analizom pod kątem funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego i przestrzennego Miasta.

– Obciążenie miasta ruchem samochodowym, głównie spoza miasta znacząco wzrosło w ciągu 7 ostatnich lat.

– Modal split (podział gałęziowy) – jest optymistyczny. Pokazuje to jak różne mogą być nasze cele podróży a także środki transportu, które wybieramy.

– Wzrost podróży zarówno pieszych jak i rowerowych we Wrocławiu jasno pokazuje, że liczne inwestycje i kolejne działania w tym obszarze przyniosły wymierne skutki.

– W najbliższych latach we Wrocławiu trzeba skoncentrować się nad poprawą funkcjonowania i rozwojem komunikacji zbiorowej.

– Mieszkaniec Wrocławia jest świadomym użytkownikiem miasta – korzysta z różnych środków transportu w zależności od destynacji.

– Standard obsługi komunikacji zbiorowej przekłada się na wielkości modal split.

– Dla mieszkańców okolic, Wrocław w dużej mierze stanowi jedynie miejsce pracy a nie miejsce wypoczynku, co oznacza większą pracę nad przekonywaniem, że podróże do Wrocławia mogą być wykonywane nie tylko własnym autem. To jest też pole do współpracy na poziomie aglomeracyjnym, szczególnie w zakresie rozbudowy systemu P&R oraz oferty transportu kolejowego.

LINK do raportu
http://bip.um.wroc.pl/artykuly/565/kompleksowe-badania-ruchu

PODZIEL SIĘ