Iwona Krawczyk poseł na Sejm RP: KS Gwardia ma szansę i nie wszystko jest stracone

pl.wikipedia.org/wiki

Spór KS Gwardii Wrocław z Agencją Mienia Wojskowego – właścicielem zabytkowego obiektu przy ul. Krupniczej – trwa. Zaangażowała się Rada Miejska, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Poseł na Sejm Iwona Krawczyk i Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Wszystkie strony mówią o dobrej woli.

Na dzisiaj wiemy, że od 1 stycznia 2018 roku Klub wykorzystuje obiekt bezumownie. Znany jest jego  stan techniczny, „budynek stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób trzecich przebywających w jego pobliżu i należy wyłączyć z użytkowania wnętrza obiektu oraz zabezpieczyć teren wokół”.

Nieoficjalnie mówiło się o zamiarze sprzedaży nieruchomości przez Agencję Mienia Wojskowego. Rzecznik Prasowy AMW Małgorzata Weber nigdy nie potwierdziła tych informacji, jednak „trwają analizy dotyczące dalszego sposobu zagospodarowania tej nieruchomości po jej protokolarnym wydaniu przez KS Gwardia”. – Nieruchomość zostanie zagospodarowana stosownie do obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Po wypracowaniu stanowiska przez oddział regionalny AMW zostaną one przedstawione do akceptacji prezesowi Agencji Mienia Wojskowego. Środki uzyskane z zagospodarowania obiektu AMW przeznaczy, zgodnie ze swoimi ustawowymi zadaniami, na inwestycje związane z zakwaterowaniem żołnierzy, zauważa Rzecznik Prasowy Małgorzata Weber.

Wiemy, że AMW podjęła negocjacje z Prezydentem Wrocławia, mające na celu uzgodnienie możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości na rzecz Miasta, np. poprzez dokonanie zamiany nieruchomości miedzy AMW i Miastem Wrocław.

W ratowanie Klubu włączyła się Iwona Krawczyk poseł na Sejm RP, która uważa, że Gwardia ma szansę i nie wszystko jest stracone.

Z odpowiedzi na moją interpelację poselską złożoną do Ministra MON – Mariusza Błaszczaka w sprawie użyczenia nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Krupniczej – bazy treningowej KS Gwardia Wrocław (nr 28665), jednoznacznie wynika, że Klub w dalszym ciągu ma możliwość podpisania niezbędnej do realizacji swoich zadań umowy użyczenia z Agencją Mienia Wojskowego.

Wyraźnie widać również drugą możliwość rozwiązania tego, jakże istotnego dla całego środowiska sportowego Wrocławia i Dolnego Śląska problemu. Władze miasta mogą wystąpić z propozycją zamiany nieruchomości.

A może lepiej byłoby skorzystać z możliwości, jaką daje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i na mocy art. 13 wystąpić z wnioskiem o przejęcie w akcie darowizny nieruchomości na cele publiczne budynku Starej Giełdy przy ul. Krupniczej 15 i tym samym tchnąć w obiekt nowe życie?

PODZIEL SIĘ