Zieloni wzywają Prezydenta Wrocławia do zawarcia ugody ws. walki ze smogiem

Wrocławscy Zieloni zaprezentowali na dzisiejszej konferencji prasowej symboliczne „Zawezwanie do próby ugodowej w przedmiocie walki ze zjawiskiem smogu”. W tym dokumencie przedstawiciele Zielonych, działając w imieniu i na rzecz społeczności Wrocławia, a opierając się na przepisach Konstytucji RP i kodeksu cywilnego oraz biorąc pod uwagę niedawny wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawie z powództwa Pani Grażyny Wolszczak przeciwko Skarbowi Państwa, wzywają Pana Prezydenta Jacka Sutryka do podjęcia kompleksowych działań, prowadzących do znacznego ograniczenia smogu i faktyczną likwidację tego zjawiska w terminie 5 lat, jednocześnie sugerując możliwe kierunki tych działań.

„W tym sezonie grzewczym Wrocław kilkakrotnie znalazł się w czołówce miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie według AQI, np. 22 stycznia zajął trzecie miejsce między miastami z Bangladeszu, Indii czy Chin. Podobną sytuację, również nader często, obserwowaliśmy w poprzednich latach. W samym Wrocławiu około tysiąc osób rocznie umiera z powodu zanieczyszczonego powietrza (w woj. dolnośląskim, wliczając Wrocław, 3 tysiące osób rocznie). Wszyscy ponosimy skutki zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem.” – alarmowała Julia Rokicka, Przewodnicząca Partii Zieloni we Wrocławiu.

„Urząd Miejski podejmuje działania, jak choćby stworzenie Wrocławskiego Indeksu Powietrza. Ale są to głównie działania wizerunkowe. Program Kawka + jest nieskuteczny. Wciąż brakuje pieniędzy na ocieplanie budynków oraz doradztwa energetycznego dla mieszkańców. Na kompleksową walkę ze smogiem potrzebujemy około 1,6 mld zł, większość tych funduszy powinna pochodzić z środków rządowych i unijnych. Tymczasem miasto planuje wydać w tym roku jedynie 15 mln. Dla porównania Kraków wydaje środki rzędu 50 mln rocznie.” – zwrócił uwagę Paweł Pomian z Partii Zieloni, komentując obecne działania miasta w walce ze smogiem.

Dlatego wrocławscy Zieloni złożyli dzisiaj w urzędzie miejskim symboliczne „Zawezwanie do próby ugodowej w przedmiocie walki ze zjawiskiem smogu”, wzywając Pana Prezydenta Jacka Sutryka do zawarcia ugody ze Społecznością Wrocławia, swoistej umowy społecznej, której przedmiotem będzie uregulowanie działań zmierzających do ograniczenia zjawiska smogu i całkowitego wyeliminowania będących jednym z głównych źródeł smogu domowych palenisk na paliwo stałe (tzw. „kopciuchów”) w terminie 5 lat. Zaproponowali również, aby do uzgodnienia i podpisania wspomnianej ugody ze społeczeństwem, reprezentowanym przez organizacje pozarządowe, partie polityczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe doszło w maksymalnym terminie czterech miesięcy,

„To ma być próba obudzenia miasta z letargu. Jeżeli miasto nie zacznie poważnie walczyć ze smogiem, to pozwy będą składane i miasto będzie musiało płacić odszkodowania. Jestem pewien, że znajdą się kancelarie prawne, które zajmą się takimi procesami i będą chciały na nich zarobić. A lepiej te pieniądze wydać na walkę ze smogiem. Chcemy nakłonić władze Wrocławia do negocjacji i wypracowania koncepcji walki ze smogiem.” – podkreśla Robert Suligowski z Partii Zieloni, będący autorem pisma.

„Od 5 sezonów społecznicy mówią o problemie zanieczyszczonego powietrza, a miasto do dziś nie ma solidnej inwentaryzacji pieców na węgiel, drewno i kominków – głównego źródła smogu. To nie jedyne działanie, które musimy podjąć natychmiast i uwzględnić w programie walki ze smogiem, będącym efektem zawarcia proponowanej przez nas ugody społecznej.” – mówiła Julia Rokicka.

Dlatego w piśmie do Pana Prezydenta, Zieloni przedstawili również swoje postulaty programowe z wyborów do Rady Miasta Wrocławia jako wyjściową propozycję działań, jakie powinien zawierać przyszły program walki ze smogiem:

  • Konieczność przeprowadzenia powszechnej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, która powinna zostać zlecona instytucji zewnętrznej (np. cechom kominiarzy).
  • Prowadzenie ambitnego programu walki ze smogiem, wraz z jego finansowaniem, obejmującego wymianę wszystkich kotłów na paliwa stałe wraz z przeprowadzeniem termorenowacji budynków i domów jednorodzinnych; jak również egzekwowanie przepisów uchwały antysmogowej, nakazujących wymianę i stosowanie kominków V klasy lub wycofanie się z ogrzewania nimi.
  • Dokonanie audytu energetycznego lokali, domów i całych osiedli z paleniskami na paliwo stałe, by zaproponować najlepsze i dostosowane do danego lokalu rozwiązanie.
  • Renegocjacjowanie umowy z Fortum w celu przyłączania budynków do sieci ciepłowniczej.
  • Przeprowadzenie termorenowacji budynków (ocieplanie ścian, stropodachów, podłóg, wymiana stolarki okiennej).
  • Rozpoczęcie i prowadzenie intensywnej walki z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi z transport; m.in. poprzez wprowadzenie obowiązkowych badań rejestracyjnych emisji do powietrza pojazdów benzynowych i diesli (kontrola emisji pyłów zawieszonych), podjęcie szeroko-zakrojonych działań kontrolnych, mających na celu egzekwowanie wprowadzonych regulacji.
  • Wprowadzenie programu edukacyjnego obejmującego m.in. informacje o szkodliwości palenia drewnem w kominkach wewnątrz dla mieszkańców i na zewnątrz dla samych mieszkańców domów.
  • Uruchomienie kampanii informacyjnych (ulotki, plakaty, radio, TV, media społecznościowe) o podejmowanych przez magistrat działaniach i szkodliwości smogu.
  • Podjęcie działań na rzecz pozyskania funduszy unijnych na rozwój energii ze źródeł odnawialnych.

„Jesteśmy, jednakże przeciwni walce z Miastem, którego część społeczności stanowimy. Dlatego – również wobec składanej przez pana deklaracji o woli współpracy – liczymy na owocną współpracę i zawarcie ugody w terminie czterech miesięcy.” – podsumował Robert Suligowski.

PODZIEL SIĘ