Poparły prof. Andrzeja Zybertowicza, bo trzeba reagować na kłamstwo i zło

MP

Przedstawicielki Stowarzyszenia Kobiet Internowanych i Represjonowanych zareagowały na kampanię nienawiści, która dotyka wszystkich ujawniających rzeczywiste znaczenie Okrągłego Stołu, szczególnie prof. Andrzeja Zybertowicza.

Rozmawiamy z Kobietami, które wczoraj wystosowały poparcie dla pana Profesora. Czy panie wierzą w skuteczność takich działań?

Trzeba reagować na kłamstwo i zło. Inaczej będzie się ono coraz bardziej rozwijać.

Poparcie dla prof. Andrzeja Zybertowicza

Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych wyraża wdzięczność profesorowi Andrzejowi Zybertowiczowi, który swoimi wypowiedziami przybliża nas do prawdy o okrągłym stole. Prawda ta w swej istocie jest banalna. Komuniści, którym usuwał się grunt pod nogami, zgodzili się na rozmowy z wybranymi przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Nie było tam np. takich działaczy jak Anna Walentynowicz czy Andrzej Gwiazda.

W rozmowach wzięły także udział /w podstolikach tematycznych/ osoby, którym przyświecała troska o Polskę. Nadzieje na autentyczną zmianę szybko się rozwiały, szczególnie po ogłoszeniu „grubej kreski” i następujących po niej dramatycznych wydarzeniach we wszystkich dziedzinach życia w Polsce.

„Władza podzieliła się władzą ze swymi agentami”, jak cytując Andrzeja Gwiazdę, stwierdził profesor Andrzej Zybertowicz, a my dodajemy, że wśród tych agentów był  także Lech Wałęsa. To byli prawdziwi decydenci, a także beneficjenci porozumienia zawartego przy okrągłym stole. I za tę, w aforystycznej formie wyrażoną, jednoznaczną ocenę dziękujemy zarówno Andrzejowi Gwieździe , jak i profesorowi Andrzejowi Zybertowiczowi.

Trafność tej oceny podkreśla bezprecedensowy atak na Profesora środowisk bezpośrednio lub pośrednio związanych ze wspomnianymi beneficjentami tych złowieszczych porozumień. Dyskusja z tymi atakami nie ma sensu, gdyż wielokrotnie okazywało się, że ich autorzy są głusi na argumenty. Ich celem jest tworzenie zamieszania, które pogłębia chaos ideowy i informacyjny w naszym społeczeństwie, a tym samym utrudnia dotarcie do prawdy.

Czymże jest żałosny poziom tych ataków w zestawieniu z wnikliwym i rzetelnym podejściem, którym profesor Andrzej Zybertowicz w swoich pracach naukowych i wypowiedziach publicznych zawsze się wykazuje?! I chwała mu za to!!!

Alina Cybula-Borowińska – Przedstawiciel Stowarzyszenia

Maria Dąbrowska – członek Stowarzyszenia

Maria Jabłońska – członek Stowarzyszenia

Grażyna Najnigier – członek Stowarzyszenia

Barbara Kądziela –  członek Stowarzyszenia

 

PODZIEL SIĘ