Federacja Konsumentów znowu zacznie pomagać, ale teraz odpłatnie

Konsumenckie poradnictwo wznawia pracę poradniczą i pomoc prawną na rzecz konsumentów, to jest dobra wiadomość. Zła, że nie będzie już finansowane z budżetu państwa. Taką decyzję podjął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W piątek 15 marca 2019 roku przypada Światowy Dzień Praw Konsumenta, od tego dnia doradcy znów będą służyć swoim doświadczeniem w oddziałach FK.

Do problemu podejdziemy ze zrozumieniem i profesjonalnie, a przede wszystkim skutecznie go rozwiążemy, zapewniają doradcy.

Bo wyegzekwowanie praw konsumentów jest dla nas ważne, nie tylko poprawi ich sytuację, ale także przyczyni się do pozytywnych zmian na rynku.

Poradnictwo prawne i konsumenckie, którym służyliście dotąd, nie będzie już finansowane z budżetu państwa.

Decyzję taką podjął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wzbudziło to nasze ogromne zdumienie i rozczarowanie. Jednak liczba osób, które codziennie proszą Federację Konsumentów o pomoc, jest dla nas ważniejsza niż opinia urzędów. Federacja Konsumentów istnieje dla konsumentów, nie dla urzędów.

Poradnictwo FK było finansowane przez ostatnich 20 lat. W ubiegłych latach udzielaliśmy w skali kraju co roku ok. 65 000 porad w ponad 30 Oddziałach FK. Pomagaliśmy w pisaniu reklamacji i pism procesowych, wysyłaliśmy do krnąbrnych przedsiębiorców interwencje w Waszych sprawach.

Jednak UOKiK nie widzi potrzeby kontynuowania tego projektu.

Niestety zaistniała sytuacja zmusza nas do wprowadzenia odpłatności za świadczone doradztwo i  pomoc prawną. Ekonomia jest nieubłagana. Koszt podstawowej porady prawnej ustaliliśmy na 25 zł. Staraliśmy się, aby była to kwota niewygórowana i dostępna dla wszystkich, którzy potrzebują naszego wsparcia. Niemniej zdajemy sobie sprawę, że nawet taka kwota może być obciążeniem dla niektórych z Was. Będziemy więc proponować samorządom lokalnym w Waszym mieście, gminie, powiecie, aby sfinansowały koszt porad udzielanych osobom najbardziej potrzebującym.

Jeśli będziesz domagał się swoich praw (a my Ci w tym pomożemy), konsumenci w Polsce staną się faktycznym równorzędnym partnerem na rynku.

PODZIEL SIĘ