IV MARARTON CZYTANIA BIBLII

Zapraszamy serdecznie wspólnie z Siostrami Urszulankami 15 kwietnia (poniedziałek) do wzięcia udziału w IV MARATONIE CZYTANIA BIBLII.

Będziemy czytać na głos księgi, które stanowią zakres merytoryczny tegorocznego Konkursu, czyli List św. Pawła do Rzymian oraz Księgę Wyjścia.

Rozpoczynamy NABOŻEŃSTWEM SŁOWA BOŻEGO, które poprowadzi ks. kpt Maksymilian Jezierski o godz. 17:00 w kościele św. Jadwigi w urszulańskim klasztorze przy pl. bp. Nankiera.

Każdy z uczestników czyta Pismo św. około 15 min., a lektura potrwa do momentu przeczytania całości ksiąg.

Nazwa maraton nie wiąże się oczywiście z „wyścigami”, czytaniem na czas. Chodzi o rozsmakowanie się w Słowie Bożym.

Można zgłaszać się (do momentu wyczerpania miejsc), do mnie pod mój e-mail estera.ryczek@civitaschristiana.pl lub pod nr tel. 693 590 086

Oczywiście w wydarzeniu można uczestniczyć także, jako słuchacz, co nie wymaga zapisów.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

PODZIEL SIĘ