Stanisław Dydo: Żołnierz AK … okrutnie torturowany następnie skazany na śmierć w procesie działaczy Zarządu Okręgu Wrocław WiN

Stanisław Dydo (1922-1948), ps. Paweł Steinert. Żołnierz AK i WiN, kierownik łączności wewnętrznej Obszaru Południowego WiN. Brał udział w akcji „Burza”. Został zabity za działalność w Zrzeszeniu WiN. St. Dydo brał udział w organizowaniu obrony przeciwlotniczej w Babicach we wrześniu 1939 roku. Zajmował się przede wszystkim kolportażem prasy podziemnej i gromadzeniem broni.

Od jesieni 1944, po demobilizacji oddziałów partyzanckich, ukrywał się. W marcu ’45 zaczął studia na UJ w Krakowie, gdzie zorganizował i prowadził punkty przerzutowe dla zagrożonych aresztowaniem żołnierzy AK z Rzeszowszczyzny, ewakuujących się na Ziemie Zachodnie. Pól roku później został łącznikiem WiN, w Zarządzie Okręgu Krakowskiego, a od stycznia 1946 r. kierownikiem łączności wewnętrznej Obszaru Południowego. Tego samego roku Stanisław Dydo został aresztowany w zasadzce urządzonej przez UB w kościele Kapucynów w Krakowie.

Z dokumentów wynika, iż był częściowo zdekonspirowany, dlatego w czasie przesłuchania przyznał się do pełnienia funkcji łącznika. Podpisał nawet zobowiązanie do współpracy z UB. Po zwolnieniu z więzienia o swojej sytuacji zawiadomił swojego szefa. Zapadła decyzja o natychmiastowym zerwaniu wszelkich kontaktów i wyjeździe do Wrocławia.

Aresztowany przez UB (18 grudnia 1947) , sądzony przez sąd wojskowy razem z Ludwikiem Marszałkiem ps. „Zbroja” i Władysławem Ciskiem (oskarżał prokurator Jan Orliński, wyrok wydał sędzia Zygmunt Bukowiński) i wraz z nimi rozstrzelany na podwórku więzienia przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Tego samego dnia zginął tam także, sądzony osobno inny działacz WiN – Jan Klamut.  W śledztwie był okrutnie torturowany

Został skazany na śmierć w procesie działaczy Zarządu Okręgu Wrocław WiN. Wyrok wykonano 27 listopada 1948 roku na podwórku więzienia przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Jego ciało leży w bezimiennym grobie na Cmentarzu Osobowickim.

źródło: wikipedia.org

Artykuł powstał dzięki wsparciu programu przez Gminę Wrocław

 

PODZIEL SIĘ