Poseł Jędrysek: przejawem patologii jest nielegalna eksploatacja kruszywa w Polsce

Polskie zasoby naturalne to gigantyczny majątek. Osoba, która próbuje zapewnić kontrolę naszego państwa nad własnymi zasobami jest poddana ogromnej presji – zapowiedziała red. Ewa Stankiewicz swojego gościa, prof. dra hab. Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju.

Nie ma przemysłu bez surowców. Nadrzędnym celem polityki surowcowej państwa jest to, aby zmniejszyć ryzyko podaży surowców na rynek na cele gospodarcze, społeczne itd. Większość z surowców pochodzi z ziemi. Dobra jakość surowca oznacza nadwyżkę finansową do podziału pomiędzy państwo i społeczeństwo. Wszystko to musi być głęboko przemyślane. Cała polityka surowcowa pokazuje w jaki sposób zarabiać na surowcach. Nie ma żadnego przemysłu bez surowców – tłumaczył istotę polityki surowcowej.

– Mamy najpierw analizę potencjału Polski w jakich surowcach mamy szanse. Następnie analiza zapotrzebowania polskiego przemysłu. Dalej, skąd możemy wziąć z zagranicy i w jaki sposób. Sprawa recykllingu, sprawy edukacyjne, formy prawne – wymieniał.

– Polityka surowcowa została opracowana przeze mnie i mój niewielki zespół, Była gotowa miesiąc temu. Mam nadzieję, że zostanie przyjęta najpóźniej w miesiącach kwiecień-czerwiec, w zależności od spływających uwag

– Musimy pilnie powołać agencję ekologiczną. Ta byłaby agencją wykonawczą rządową, która byłaby gospodarzem zasobów geologicznych państwa. Wykonywałaby analizy na potrzeby rządu dot. zapotrzebowania przyszłego. Ochraniałaby nasze inwestycje za granicą – opisał istotę powołania agencji. – Przejawem patologii jest nielegalna eksploatacja kruszywa w Polsce. Nie ma ani jednej koncesji na lądowe wydobycie bursztynu, a mamy przecież ok. 10 ton. Nielegalne pozyskiwanie bardzo niszczy środowisko – wskazał.

Źródło: Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ