W 2019 roku dofinansowanie na rozwój dróg lokalnych Dolnego Śląska wyniesie 257 mln zł

CPDdrogi_lokalne2.JPG

W 2019 roku dofinansowanie na remonty, przebudowy i modernizacje dróg lokalnych dla Dolnego Śląska wyniesie 257 767 022,51 zł.

Dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podlegać będą zadania obejmujące:

  1. Budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych oraz budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych
  2. Przebudowę dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  3. Budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi
  4. Przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej
  1. Wnioskodawca zastosował się do wzoru Wniosku o dofinansowanie zadania, zamieszczonego na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do ogłoszenia
  2. Wnioskodawca zastosował się do zapisów i wytycznych zwartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiącej załącznik do ogłoszenia
  3. Zawiera wszystkie wymagane dane i załączniki wymienione we Wniosku o dofinansowanie zadania

Cele programu Fundusz Dróg Samorządowych to m.in. podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych, zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.

źródło: www.duw.pl

PODZIEL SIĘ