Janusz Kotowicz do Sutryka: Raport o stanie Miasta w części dotyczący wrocławskiej oświaty i edukacji jest tak krótki jak nekrolog w gazecie

Prezydent nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego zależy mu na likwidacji jedynego w mieście specjalistycznego ośrodka. Placówka od 16 lat istnieje jako siedziba tymczasowa. Powstała z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Rodzicie i kadra nauczycielska oczekiwali autonomicznej siedziby, dostosowanej do schorzeń uczniów, tymczasem nowy rok przyniósł zaskakujące informacje o likwidacji Ośrodka.

Gmina Wrocław nie pozostawia nikogo bez alternatywnych rozwiązań. Miasto zapewnia miejsca w istniejących placówkach przy ul. Parkowej i Kamiennej.

Dzieci, nauczyciele i rehabilitanci mogą pozostać również w obecnym miejscu. W tym przypadku zmieni się tylko organ prowadzący. Z Gminy Wrocław na Fundację prowadzoną przez Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji. Z tej możliwości skorzysta niewielka część rodziców i nauczycieli, pozostali liczą na zmianę decyzji Prezydenta Jacka Sutryka.

Teraz kadra i rodzice muszą decydować, czy pozostać w dotychczasowej siedzibie przy ul. Lutra, na Parkowej czy Kamiennej, również nieprzystosowanych placówkach. Spór o szkołę będzie kontynuowany zapowiadają rodzice. Na wtorek Miasto wyznaczyło termin na przeprowadzenie mediacji. Wiemy, że Miasto kieruje sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wczoraj na Radzie Miasta wystąpił Janusz Kotowicz, rodzic jednego z uczniów, który stwierdził, iż raport w części dotyczący wrocławskiej oświaty i edukacji jest tak krótki jak nekrolog w gazecie. Przedstawiamy link z wypowiedzią

Pan Kotowicz stwierdził, że Raport podaje parę liczb, kilka słupków a 2/3 dotyczy cudzoziemców i mniejszości. O szkolnictwie specjalnym…ledwo wzmianka.

Jako rodzice dzieci niesprawnych intelektualnie mamy żal do prezydenta i jego urzędników za sytuację, w jakiej postawili nasze dzieci i nasze rodziny. Chciałbym, abyście Państwo w domach stanęli dzisiaj przed lustrem. Niech każdy spojrzy sobie w oczy i powie „szkoda dla nich pieniędzy”.

Zapytaliśmy dzisiaj pozostałych rodziców, co myślą o decyzji prezydenta i czy widzą szansę w mediacjach, które zaplanowano na 18 czerwca?

Co do odwołania się władz miasta Wrocławia do WSA, to nie jesteśmy tym zaskoczeni, ponieważ Miasto począwszy od wydania negatywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka w dniu 28.03.2019r.,  skierowanej do Departamentu Edukacji w sprawie Uchwały z dnia 21.02.2019r.kilkakrotnie mówiło (również za pośrednictwem mediów), że skorzystają z pełnej ścieżki odwoławczej, która im przysługuje.

W obecnym czasie jesteśmy w trakcie przygotowywania się do procesu mediacji. Czekamy na zajęcie stanowiska przez miasto w tej sprawie.

– Rok szkolny niedługo kończy się, a Prezydent Jacek Sutryk w dalszym ciągu nie chce realizować ustawowych zadań Gminy, polegających na prowadzeniu szkół dla dzieci niepełnosprawnych (co jest obowiązkiem samorządu terytorialnego), a ponadto zwracamy ponownie uwagę na to, że Prezydent nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego zależy mu na likwidacji ośrodka SOSW nr 1 we Wrocławiu?  

– Rodzice nadal nie wiedzą do jakiej placówki szkolnej będą uczęszczać ich dzieci od 1 września. W świetle prawa placówka nie jest zlikwidowana. Podzielić nas raczej też nie mogą. Czekamy co przyniosą mediacje, dlatego że sprawa w WSA będzie mogła trwać nawet kilka lat i to nie będzie rozwiązaniem problemu dzieci z tego ośrodka na dzień 1 września 2019r.!

My jako większość rodziców i nauczycieli wierzymy, że dla dobra ogółu i etycznego podejścia do sprawy, będzie można poszukać rozwiązania najlepszego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z tego ośrodka, że usłyszymy inną propozycję, niż tą którą wciąż powtarza nam od 11lutego Miasto jako jedną z najlepszych – czyli przejście pod Zarząd Fundacji ECDiE. Podkreślamy kolejny raz, to nie jest dobre rozwiązanie dla tych dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli. Nie zmieniliśmy zdania i wciąż chcemy być pod zarządem Gminy Wrocław, ponieważ tylko to daje nam opiekunom naszych niepełnosprawnych dzieci poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie należy to do obowiązków Gminy Wrocław. 

PODZIEL SIĘ