Kluzik-Rostkowska pyta: kogo chcecie nabrać po raz trzeci?! Mówi o Platformie?

kluzik.jpg

PODZIEL SIĘ