„Lets Clean Up Europe! – Posprzątajmy Dolny Śląsk, Polskę i Europę.

W dniach 1 marca do 30 czerwca 2018 r. na terenie całej Europy trwa akcja „Lets Clean Up Europe! – Posprzątajmy Europę. Akcja jest wspierana i promowana przez Ministerstwo Środowiska.

Akcja jest podejmowana w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (po ang. European Week for Waste Reduction) i jest odpowiedzią na jeden z podstawowych problemów europejskich państw, tj. nielegalnym składowaniem śmieci.

Infografika wDolnymsląsku.com

Organizatorzy akcji wskazują, że celem projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki zapobiegania powstawania odpadów. W szczególności ważne jest włączenie do akcji różnych podmiotów. Dlatego akcja kierowana jest do m.in. władz samorządowych, organizacji społecznych, fundacji oraz indywidualne osoby. W szczególności jeśli chodzi o osoby prywatne, ich udział jest kluczowy, gdyż właśnie od tej grupy najwięcej zależy.

Zróżnicowany jest również obszar prowadzenia akcji, gdyż projekty mogą być przeprowadzane zarówno na terenach zurbanizowanych (m.in. miasta, miasteczka) jak również na obszarach naturalnych (m.in. lasach).

Ponadto akcja nie jest ograniczona wyłącznie do terenów lądowych. Dużo nielegalnych odpadów znajduje się na brzegach rzek i jezior. Wody stanowią doskonałą kryjówkę dla nielegalnego deponowania odpadów. Na skutek ruchu wody nielegalne odpady wyrzucane są na brzeg. Jest to duży problem gmin na terenie których znajduje się dużo jezior i rzek. Gminy mają trudności z monitorowaniem tych obszarów, co stanowi doskonałą okazję dla przestępców. W mojej ocenienie akcja ma wymiar medialny i promocyjny. Nie oczekiwałbym, że w ramach tej akcji usuniemy nielegalnie zdeponowane śmieci z naszych lasów i parków. Jest to niemożliwe, gdyż żeby uzyskać takie skutki konieczne jest wdrożenie systemowych rozwiązań i długotrwałych programów.

Ograniczona w czasie akcja, nawet najlepiej rozpropagowana, nie jest w stanie rozwiązać problemu nielegalnego wyrzucania śmieci. W rzeczywistości akcja nakierowana jest na dłuższy efekt wychowawczy. Jeśli człowiek zobaczy jak trudno oczyścić teren z odpadów, to drugi raz może zastanowi się nad wyrzuceniem odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych. Pozostawianie odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych jest niekorzystne pod względem estetycznym, ale przede wszystkim może być niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Wśród tych odpadów mogą się znajdować środki chemiczne, wykorzystywane co prawda codziennie w gospodarstwach domowych, ale stanowiące zagrożenie w kontakcie np. z błonami śluzowymi.

Budowanie świadomości społecznej obywateli do dbania o nasze środowisko jest najlepszym narzędziem do walki przeciwko nielegalnemu wywozowi śmieci do lasów. W Polsce jest co najmniej kilka służb odpowiedzialnych za walkę z wywozem śmieci do lasów. Uważam, że od strony organizacji państwa (powołanie odpowiedzialnych służb do przeciwdziałania temu precedensowi) jesteśmy dobrze przygotowani do walki z nielegalnym wyrzucaniem śmieci. Tylko edukowanie społeczeństwa i kreowanie pozytywnych postaw w zakresie dbania o środowisko uczyni nasz kraj czystszym.

mos.go.pl

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ