Poseł Jędrysek: Światowe potęgi prowadzą aktywną działalność badawczą dna morskiego i jego zasobów. Polska w tym procesie musi aktywnie uczestniczyć

Minął rok od powołania Mariusza Orion Jędryska na Prezydenta Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (ISA). Siedziba ISA znajduje się w Kingston na Jamajce, jest agendą ONZ a jej głównym celem jest badanie zasobów dna oceanów poza granicami jurysdykcji państw.

Polska podpisała 15-letni kontrakt na poszukiwanie siarczków polimetalicznych w strefie ryftu śródatlantyckiego z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego a to oznacza, że jesteśmy w ścisłej czołówce państw posiadających działki poszukiwawcze na Oceanie Atlantyckim. To ogromna szansa dla Polski ale w odległej perspektywie. Na Atlantyku poszukiwania prowadzą jeszcze Francja, Chiny, Indie, Korea Płd., Niemcy, Rosja, Belgia i Japonia.

Na dzisiaj Polska zapłaciła 0,5 mln $ za opłatę administracyjną i 29,5 tys. € za współrzędne działki na Atlantyku na której będziemy prowadzili poszukiwania. W przyszłości musimy zbudować statek badawczy i to jest koszt około 700 mln zł. a także opracować technologię na przemysłowe wydobywanie surowców z dna morskiego. Finansowanie, będzie z budżetu państwa i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prof. Mariusz Orion Jędrysek realizuje Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów (PRoGeO) z 2017 roku. Na Atlantyku szuka miedzi, srebra, złota, platyny i pierwiastków ziem rzadkich.

Światowe potęgi prowadzą aktywną działalność badawczą dna morskiego i jego zasobów. Polska w tym procesie musi aktywnie uczestniczyć.

Obszar, który został objęty kontraktem rozciąga się wzdłuż osi ryftu śródatlantyckiego w jego środkowej części i składa się z 100 kwadratów o pow. 100 km2 każdy. Złoża znajdują się na głębokości od ok. 1400 do ok. 2800 m. Kontrakt trwa 15 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5-10 i więcej lat.

źródło: biznes.gazetaprawna.pl/ gov.pl

PODZIEL SIĘ