Wraca sprawa dzieci z Ośrodka przy ul. Lutra we Wrocławiu. Silna, zmotywowana SPOŁECZNOŚĆ SOSW nr 1 nadal istnieje! Potrzebny jest tylko odpowiedni budynek

Niecały miesiąc został do zakończenia wakacji a część uczniów z niepełnosprawnością intelektualną nadal nie wie, gdzie będzie ich nowa szkoła. Rozmawialiśmy z rodzicami i kadrą nauczycielską zlikwidowanego jedynego specjalistycznego ośrodka, okazuje się, że na dzisiaj, Miasto w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia.

Dyrektor Zespołu ds. Edukacji i Wychowania Beata Sobocińska prowadzi czynności wyjaśniające i zainteresowane osoby poinformuje po ich zakończeniu. Kiedy to będzie? – trudno powiedzieć, dość, że ta bulwersująca opinię społeczną sprawa znana jest od kilkunastu lat a zamiar likwidacji od kilku miesięcy.

Początkowo – za czasów prezydenta Rafała Dutkiewicza – mówiło się o budowie nowoczesnego obiektu, potem o modernizacji z zasobów gminy. Nowy prezydent Jacek Sutryk, dopuścił jednak do likwidacji jedynej we Wrocławiu placówki dla dzieci z upośledzeniem intelektualnym i ruchowym.

Miasto nie przyjmuje argumentacji rodziców ale oni broni nie składają. Oto co zostało nam przekazane przez rodziców i kadrę nauczycielską, jak o sobie mówią – społeczność Ośrodka.

Czy przed rozpoczęciem roku szkolnego, UM Wrocław przedstawi SOSW nr 1 oficjalnie, w oparciu o właściwe przepisy, adres nowego lokum?

Zostały trzy tygodnie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a rodzice oraz nauczyciele niepełnosprawnych uczniów nie mają formalnych/oficjalnych informacji gdzie we wrześniu rozpoczną naukę.

Przypomnijmy, że po decyzji radnych miejskich z lutego 2019r. – o zamiarze likwidacji SOSW nr 1 i ofercie przejęcia Ośrodka przez ewangelicką Fundację, rodzice oraz grono pedagogiczne nie wyrazili na to zgody, zwłaszcza że gmina Wrocław przestałaby pełnić funkcję organu prowadzącego.

Dnia 31.08.2019 roku kończy się 15-letni okres najmu pomieszczeń od ewangelickiej Fundacji dla SOSW nr 1 (wcześniej SOSW nr 8 i SOSW nr 9), a odpowiedzialny za prowadzenie szkoły organ (Departament Edukacji UM Wr. oraz Prezydent miasta ), mimo zapewnień o przejściu do niezależnego lokum nie zadbał o nową siedzibę dla około 200 uczniów.

Po licznych apelach i protestach rodziców i nauczycieli, przeciwko likwidowaniu największej szkoły w mieście dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz przeciwko przymuszaniu rodziców do przepisywania dzieci do szkoły prowadzonej przez Fundację przy Luta 6 – proces zamiaru likwidacji został zawetowany przez Dolnośląskiego Kuratora R. Kowalczyka oraz poparty przez ówczesną minister edukacji A. Zalewską.

Prezydent Wrocławia J. Sutryk zaskarżył obie opinie do sadu administracyjnego (?!!!)

Dyrektor Departamentu Edukacji J. Delewski, nie dając wyboru rodzicom i widząc ich sprzeciw wobec narzuconego pomysłu przejścia do Fundacji poinformował o zamiarze rozlokowania SOSW nr 1 do dwóch lokalizacji: przy ul. Parkowej i ul. Kamiennej. Natomiast do dzisiaj nie ma oficjalnych informacji na ten temat. Za to pojawiają się liczne –nieprawdziwe – wiadomości o zlikwidowaniu Ośrodka ( m.in. wypowiedź J. Delewskiego z dnia 15.07. 2019 w Faktach TVP Wrocław), jednocześnie, niezgodnie z prawem wstrzymano nabór do nowych klas, pomimo że SOSW nr 1 nadal funkcjonuje na pełnych prawach! (Czy oby na pewno?)

Rodzice maja ogromny żal, że do chwili obecnej Prezydent Wrocławia J.Sutryk nie zechciał porozmawiać z nimi w tej sprawie, a stanowczo wypowiadający się urzędnicy z departamentu edukacji nie wykazują dobrej woli, aby problem ten rozwiązać z najlepszą korzyścią dla niepełnosprawnych uczniów. Nawet odbyte, dopiero w czasie wakacji, mediacje w tej sprawie zdecydowanie potwierdziły sztywne stanowisko Włodarzy Miasta wobec przyszłości Szkoły.

Rodzice nie składają broni !

Pomimo wielu nieprawdziwych informacji o rzekomej likwidacji Ośrodka i nakłanianiu rodziców do wypisania dzieci ze szkoły – SPOŁECZNOŚĆ SOSW nr 1 NADAL POZOSTAJE RAZEM! – przez nabyte doświadczenia jest mocniejsza i zmotywowana do walki o optymalne, należne dzieciom z niepełnosprawnością warunki do edukacji i ich rozwoju.

Silna, zmotywowana SPOŁECZNOŚĆ SOSW nr 1 nadal istnieje! POTRZEBNY JEST TYLKO ODPOWIEDNI BUDYNEK.

PODZIEL SIĘ