Wrocław – miasto na kursie kolizyjnym z mieszkańcami

domena publiczna

Patrząc na miasto Wrocław przez pryzmat ostatnich 10 lat doświadczam pewnego dysonansu poznawczego. Z jednej strony jest rozwój, inwestycje kolejnych światowych firm, organizowane są duże imprezy. Z drugiej mieszkańcy obserwują niezbyt owocną walkę ze smogiem, wypadające tramwaje z szyn, brak transportu i korki.

Mam nieodparte wrażenie, że władze miasta są ciągle na kursie kolizyjnym z mieszkańcami – nie pytają ich o zdanie, ani nie konsultują z nimi swoich wizji. Oficjalnie podpierając się statystyką spotkań z organizacjami pozarządowymi, radami osiedli itp. władze mogłyby zaprzeczyć takim praktykom, jednak realnie chodzi jedynie o legitymizacje działań miasta.

Dobrym przykładem jest tutaj polityka transportowa miasta. Z jednej strony prezydent miasta mówi, że do centrum miasta nie może wjeżdżać 240 tys dziennie. Z drugiej strony jak grzyby po deszczu powstają kolejne biurowce, na które miasto wydaje zgodę. Dlaczego zatem tych biurowców nie buduje się obrzeżach miast tak aby ludzie nie musieli wjeżdżać do centrum? Postawienie kolejnego budynku na Psim Polu czy Lesnicy jest tak samo techniczne wykonalne jak postawienie go w ścisłym centrum np. przy pl. Dominikańskim.

Miasto od wielu lat wykorzystując działalność takich organizacji jak Akcja Wrocław czy Towarzystwo Upiększaniu miasta Wrocław promuje swoją politykę budując ułudę konsultacji społecznych. Oczywiście robi to wyłącznie wtedy, kiedy jest mu to na rękę. Najświeższym przykładem jest akcja BusPas kontra budowa kolejnych galerii. Towarzystwo Upiększania Miasta negatywnie opiniowała decyzję o pozwoleniu na budowę galerii przy ul. Suchej https://tumw.pl/tumw-o-przyszlosci-dworca-pks-przy-ulicy-suchej/, jednak władze miasta wraz z radnymi wydali zgodę. Efektem jest utrata szansy stworzenia centralnego dworca intermodalnego w tym miejscu łączącego różne rodzaje transportu w jednym miejscu. Galerie wybudowano, a korki w tym miejscu są jeszcze większe, zaś mniejsze firmy transportowe korzystają dalej z ul. Dawida, ze względu na cena i niska przepustowość dworca w podziemiach galerii.

Jednocześnie w momencie, gdy wizja władz jest po spójna z organizacjami społecznymi, argumentem powszechnej akceptacji jest opinia organizacji tak, jakby to była opinia większości mieszkańców.

Jako przykładem posłużę się tutaj BusPasem na ulicy Grabiszyńskiej. Poprosiłem władze miasta o informacje na temat konsultacji społecznych w sprawie likwidacji pasa ruchu na rzecz komunikacji miejskiej. Otrzymałem poniższą odpowiedź:

Na podstawie wniosku z 2016r oraz spotkań z dwoma takimi organizacjami miasto podjęło decyzje o utrudnieniu życia mieszkańcom. Oczywiście nie wszystkim, ale myślę, że około 70-100 tysiącom ludzi, ponieważ tyle szacuję, że przewija się przez ulicę Grabiszyńska, FAT itp.

Organizacje Akcja Miasto oraz Towarzystwo Upiększania Miasta mają w swoim zadaniu rozwój komunikacji rowerowej https://tumw.pl/o-nas/

„Popieramy ograniczanie ruchu samochodowego w centrum Wrocławia. Pamiętamy, że po mieście nie jeździ się tylko samochodem, tramwajem czy autobusem, w szczególności preferując rower jako zdrowy i ekologiczny środek transportu oraz dbając o pieszego, jako o uczestnika ruchu ulicznego.”

Organizacje te opisują się jako prężne ośrodki rozwoju na rzecz społeczeństwa. Jednak, gdy przyjrzymy się im bliżej, to okazuje się, że liczba członków oscyluje około 50 osób zaś liczbę wolontariuszy można policzyć na palcach jednej ręki.

https://www.akcjamiasto.org/wp-content/uploads/2019/04/Akcja-Miasto-Sprawozdanie-merytowychne-OPP-2018.pdf
Często organizacje te przynoszą straty licząc na to, że to samo miasto da im jakieś wsparcie

https://www.akcjamiasto.org/wp-content/uploads/2019/04/Akcja-Miasto-Wprowadzenie-do-sprawozdania-finansowego-2018.pdf

Podsumowując:

1. Władze miasta Wrocław w zależności od tego czy wizja jest współdzielona z mieszkańcami bierze pod uwagę opinię strony społecznej lub nie w momencie gdy cele są przeciwne.

2. Nie może być tak że grupka kilku osób decyduje o losach ponad 650 tyś mieszkańców

3. Badania ruchu we Wrocławiu http://bip.um.wroc.pl/artykul/565/37499/kompleksowe-badania-ruchu-we-wroclawiu-i-otoczeniu-kbr-2018

autor: Daniel Wasyliszyn

PODZIEL SIĘ