Jakie znaczenie strategiczne dla Polski ma geotermia?

Odnawialne źródła energii jest częścią naszego miksu energetycznego. Od wielu lat można zauważyć duży nacisk na niektóre źródła energii z OZE tj. energie wiatrową, fotowoltaiczną. Nie wspomina się jednak o możliwościach jakie daje wykorzystanie ciepła ziemi (geotermii).

Polska posiada bardzo dobre warunki geotermalne. Również na Dolnym Śląsku mamy szanse na rozwój geotermii. Nie można ich porównywać do warunków jakie są w Islandii, ale są to warunki umożliwiające ich wykorzystanie na skalę przemysłową. Poza warunkami naturalnymi, w Polsce mamy dobre warunki infrastrukturalne, ekonomiczne i prawne. Ponadto mamy duże doświadczenie, technologie i wykwalifikowaną kadrę naukową.

W Polsce jest kilka istniejących projektów geotermalnych. Jednym z najbardziej znanych projektów geotermalnych jest geotermia podhalańska. Jest to wielki sukces, którym powinniśmy chwalić się na całym świecie. Stawiając za wzór walki ze zmianami klimatu i umiejętności wykorzystania z posiadanych zasobów z korzyścią dla środowiska i społeczności lokalnej. Ludwik Zejszner odkrył na Jaszczurówce, w Zakopanem, zródła o temperaturze 20,4°C. Geolog dokonał w roku 1844 opisu odkrytych przez siebie złóż w ramach opublikowanej anonimowo w Berlinie szczegółowej mapy geologicznej Tatr.

infografika wDolnymŚląsku.com

Ponad 100 lat później w roku 1963r. W Zakopanem, na Antałówce dokonano odwiertu otworu zaprojektowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny w którym udokumentowano wody termalne o temperaturze 37°C. Wody termalne zdeponowane w tym otworze wykorzystywane były w basenach kąpielowych.

Mateusz Mamczar ekspert w zakresie prawa geologiczne i górniczego oraz ochrony środowiska: „Zaletą geotermii jest to, że w Polsce duża część budynków w miastach podłączona jest do sieci ciepłowniczej, głównie ogrzewanych przez elektrociepłownie opalane węglem, posiadamy zorganizowany system dostarczania ciepła. Wystarczy wpiąć się do tej sieci i można zaopatrywać miasto w ciepło geotermalne, które jest korzystniejsze dla naszego środowiska, tj. zmniejszenie do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych trujących gazów.

Nie musimy również kupować drogiej technologii jak w przypadku energii słonecznej oraz energii z wiatru. Posiadamy kadrę specjalistów i inżynierów, którzy są w stanie uczynić z Polski ważnego producenta energii geotermalnej w skali Europy. Kolejną zaletą geotermii jest to, że dostępność tej energii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Inaczej jest w przypadku innych źródeł energii odnawialnej tj. wiatrowa uzależniona od siły wiatru oraz słoneczna uzależniona od pory roku, warunków pogodowych oraz pory dnia. Spadek produkcji energii jest widoczny i stanowi nierozwiązalny problem dla inżynierów od wielu lat. Energia geotermalna produkowana może być praktycznie w każdej porze roku bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne”.

W Polsce przeznacza się również spore środki finansowe na odwierty geotermalne, w szczególności środki pozostające w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło:
https://www.pgi.gov.pl/biblioteka-pgi/o-bibliotece-pig/publikacje/128-kopalnia-wiedzy-nowe/energia-geotermalna/1704-geotermia-jak-to-siobi-w-bukowinie.html

 

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ