Ojczyzna Swemu Obrońcy. Oznaczono cztery groby bohaterów narodowych

W 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, w południe, na Cmentarzu Parafialnym św. Wawrzyńca przy ulicy Bujwida we Wrocławiu, odbyła się  uroczystość uhonorowania kolejnych grobów w ramach trwającego od 2017 roku projektu „Ocalamy”. Cztery mogiły oficerów RP zostały oznaczone specjalnym insygnium „Ojczyzna Swemu Obrońcy”.

Projekt Ocalamy to najszlachetniejsza i najbardziej pożądana forma uhonorowania i upamiętnienia bohaterów polskiej niepodległości, usłyszeli uczestnicy patriotycznego wydarzenia, zorganizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Dr Andrzeja Drogonia dyrektora wrocławskiego Oddział IPN i dowódcę Garnizonu Wrocław płk. Dariusza Krzywdzińskiego.

Proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca O. Wojciech Matuła CMF wspólnie z uczestnikami modlił się w intencji narodowych bohaterów: komandora porucznika Mieczysława Wróblewskiego, podporucznika Stanisława Kiałka, podpułkownika Władysława Żabińskiego i kapitana dypl. Romana Paulika.

To nie jest przypadek, że akurat dziś, 1 września spotykamy się w ramach projektu Ocalamy, który realizujemy razem z IPN, powiedział wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Oznaczamy groby tych, którzy 80 lat temu wzięli udział w wojnie obronnej. Projekt Ocalamy, jest to projekt, w którym chcemy zawrzeć dwa elementy. Ten najistotniejszy, to jest element ocalenia od zapomnienia tych wspaniałych bohaterskich życiorysów. Drugi projekt, ma na celu ocalenie fizycznej likwidacji miejsc doczesnego pochówku. Spotykamy się dzisiaj po 80 latach od tragicznych wydarzeń, i niewiele brakowało aby zakończyły się absolutną likwidacją naszego narodu. Likwidacją wymierzoną w nas, przez Niemcy i Rosję. Dzięki bohaterstwu żołnierzy, dziś możemy żyć w niepodległej Polsce. Cześć i chwała bohaterom.

W obronie niepodzielności i suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej walczył śp. Komandor porucznik Mieczysław Wróblewski. Jego syn, Ryszard Wróblewski, zapowiedział, że wkrótce wyda wspomnienia o Ojcu, będzie w niej wiele nieznanych faktów o obronie Helu. Komandor był nauczycielem i wspaniałym wychowawcą. Większość marynarzy Żeglugi Śródlądowej, to jego uczniowie, często im powtarzał „marynarz to nie zawód, to także sposób bycia”.

Kiedy patrzymy na grób Podpułkownika Władysława Żabińskiego nie wiemy kim był. Teraz takim skromnym znakiem jest napis Ojczyzna swemu obrońcy i biało-czerwone barwy. Podpułkownik Żabiński walczył w I i II Wojnie Światowej. W kampanii wrześniowej brał udział w walkach z Niemcami jako dowódca 79 Pułku Piechoty Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Został odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi czy Krzyżem Kaniowskim.

Podporucznik Stanisław Kiałka, niezwykła postać, która w historii pamięci walk ma miejsce szczególne. Był szczególnie zasłużony w walkach z Niemcami. Miał niezwykłe zdolności i umiejętności przywódcze. Więzień Workuty. O podporuczniku mówiło się „legendarny konspirator”. Na swoich barkach niósł ciężar tego, żeby mierzyć się z próbą zapomnienia o Armii Krajowej. Do dnia śmierci on i jego rodzina byli inwigilowani przez SB. Wanda Kiałka, małżonka Podporucznika powiedziała: jestem zadowolona, bo mój Stachu został uhonorowany i bardzo się cieszę za tę piękną plakietkę. I on, także się cieszy, tam na górze. Podporucznik Stanisław Kiałka został odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Kapitan dypl. Roman Paulik symboliczny grób ma we Wrocławiu. Jego doczesne szczątki znajdują się na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni. Został aresztowany przez Sowietów w listopadzie 1939 roku i od tej pory zaginął bez śladu. Rodzina odnalazła jego nazwisko na Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Kapitan dypl. Roman Paulik był uczestnikiem I i II WŚ, został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Prof. Stanisław Ulaszewski Prezes Dolnośląskiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej – dzisiaj mija 80 lat od chwili, kiedy historia zatoczyła koło, ponieważ państwa ościenne – hitlerowskie Niemcy i bolszewicka Rosja – dokonała czwartego rozbioru Polski. 23 sierpnia dokonano rozbioru dyplomatycznego podpisując pakt Ribentrop-Mołotow a 1 i 17 września dokonano zbrojnej agresji, z pogwałceniem wszelkich praw wojennych, bez wypowiedzenia wojny i złamaniem paktu o nieagresji. Kampania wrześniowa to była walka o niepodległość, suwerenność i wolność II RP. To też był bój o honor polskiego żołnierza.

Celem wieloletniego projektu OCALAMY, realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego przy współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, jest odnalezienie oraz oznakowanie specjalnym znakiem graficznym grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej utrzymanie na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Intencją jest również zabezpieczenie grobów przed ewentualną likwidacją przy współpracy z cmentarzami komunalnymi i parafialnymi.

Biogramy oznaczonych dzisiaj oficerów zobaczymy tutaj: http://wdolnymslasku.com/2019/08/31/uroczystosc-uhonorowania-grobow-bohaterow-

PODZIEL SIĘ